koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Bu makalede, URL’nin ne olduğu ve nasıl yapıldığına bakacağız.

Bu makalede anlatılanları daha iyi anlamak için önce İnternet nasıl çalışır, sonra Web sayfası, web sitesi, web sunucusu ve arama motoru arasındaki fark nedir? ve Link-Bağlantı Nedir? makalelerine bakmanızı tavsiye ederiz.

Özet

URL, Link Metni ve HTTP ile birlikte, Web’in anahtar kavramlarından biridir. Tarayıcılar tarafından web’de yayınlanan herhangi bir kaynağa ulaşmak için kullanılan mekanizmadır.

URL, Tekdüze Kaynak Konum Belirleyici (Uniform Resource Locator) anlamına gelir. URL, Web’deki belirli bir kaynağın adresinden başka bir şey değildir. Teorik olarak, her geçerli URL benzersiz bir kaynağa işaret eder. Bu tür kaynaklar bir HTML sayfası, bir CSS belgesi, bir resim vb. olabilir. Uygulamada ise bazı özel durumlar vardır. Bunların en yaygın olanı artık varolmayan veya taşınan bir kaynağa işaret eden URL’lerdir. URL tarafından temsil edilen kaynak ve URL’nin kendisi, web sunucusunun sahibi tarafından dikkatlice yönetilir.

Temel bilgiler: Bir URL’nin anatomisi

Bazı URL örnekleri:

https://developer.mozilla.org
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/
https://developer.mozilla.org/en-US/search?q=URL

Bu URL’lerden herhangi biri, ilişkili sayfayı (kaynağı) yüklemesini söylemek için tarayıcınızın adres çubuğuna yazılabilir.

Bir URL, bazıları zorunlu ve diğerleri isteğe bağlı olmak üzere farklı parçalardan oluşur. Aşağıdaki URL’de en önemli parçalar vurgulanmıştır (ayrıntılar aşağıdaki bölümlerde verilmiştir):tam url

Scheme – Şema

Tertip etmek

URL’nin ilk bölümü şema, tarayıcının kaynak istemek için kullanması gereken protokolü gösterir (protokol, bir bilgisayar ağı etrafında veri alışverişi veya aktarımı için ayarlanmış bir yöntemdir). Genellikle web siteleri için protokol HTTPS veya HTTP’dir (güvenli olmayan sürümü). Web sayfalarını adresleme bu iki protokolden birini gerektirir, ancak tarayıcılar mailto (posta istemcisi açmak için) gibi diğer şemaları nasıl işleyileceğini de bilir, bu nedenle diğer protokolleri görürseniz de şaşırmayın.

Otorite

Otorite

Sonraki, :// karakter deseni ile şemadan ayrılan otorite kısmıdır. Mevcutsa, otorite hem etki alanını (domain) hem de iki nokta üst üste ile ayrılmış bağlantı noktasını (port) içerir: www.example.com:80

  • Etki alanı, hangi Web sunucusunun istendiğini gösterir. Genellikle bu bir alan adıdır, ancak bir IP adresi de kullanılabilir (ancak bu çok daha az uygun olduğu için nadirdir).
  • Bağlantı noktası, web sunucusundaki kaynaklara erişmek için kullanılan teknik “kapıyı” gösterir. Web sunucusu kaynaklarına erişim izni vermek için HTTP protokolünün standart bağlantı noktalarını (HTTP için 80 ve HTTPS için 443) kullanıyorsa genellikle atlanır. Aksi takdirde zorunludur.

Not: Şema ve yetki arasındaki ayırıcı ://. İki nokta üst üste şemayı URL’nin sonraki bölümünden ayırırken, // URL’nin bir sonraki kısmının otorite olduğunu gösterir.

Otorite kullanmayan bir URL örneği posta istemcisidir (mailto:foobar). Bir şema içerir, ancak bir otorite bileşeni kullanmaz. Bu nedenle, iki nokta üst üsteyi iki eğik çizgi takip edilmez ve yalnızca şema ve posta adresi arasında sınırlayıcı görevi görür.

Kaynak yolu

Dosyanın yolu

/path/to/myfile.html Web sunucusundaki kaynağın yoludur. Web’in ilk günlerinde, böyle bir yol Web sunucusundaki fiziksel bir dosya konumunu temsil ederdi. Günümüzde, çoğunlukla herhangi bir fiziksel gerçeklik olmadan Web sunucuları tarafından işlenen bir soyutlamadır.

Parametre

Parametre

?key1=value1&key2=value2 Web sunucusuna sağlanan ek parametrelerdir. Bu parametreler, & semboliyle ayrılmış anahtar/değer çiftlerinin bir listesidir. Web sunucusu, kaynağı döndürmeden önce ek şeyler yapmak için bu parametreleri kullanabilir. Her Web sunucusunun parametrelerle ilgili kendi kuralları vardır ve belirli bir Web sunucusunun parametreleri işleyip işlemediğini bilmenin tek güvenilir yolu Web sunucusu sahibine sormaktır.

Çapa

Çıpa

#SomewhereInTheDocument kaynağın başka bir bölümüne tutturucudur. Bir bağlantı, kaynağın içindeki bir tür “yer işaretini” temsil eder ve tarayıcıya bu “yer imi” noktasında bulunan içeriği göstermeleri için yol tarifi verir. Örneğin, bir HTML belgesinde tarayıcı bağlantının tanımlandığı noktaya kaydırılır; bir video veya ses belgesinde, tarayıcı çapanın temsil edeceği zamana gitmeye çalışır. “Parça tanımlayıcısı” olarak da bilinen #‘den sonraki kısmın, istekle birlikte sunucuya hiçbir zaman gönderilmediğini belirtmek gerekir.

İpucu: URL’yi normal bir posta adresi gibi düşünebilirsiniz: şema kullanmak istediğiniz posta hizmetini temsil eder, alan adı şehir veya kasabadır ve bağlantı noktası posta kodu gibidir; yol, postalarınızın teslim edilmesi gereken binayı temsil eder; parametreler, binadaki dairenin sayısı gibi ekstra bilgileri temsil eder; ve son olarak, çapa, postanıza hitap ettiğiniz gerçek kişiyi temsil eder.

URL’ler nasıl kullanılır?

Herhangi bir URL, arkasındaki kaynağa ulaşmak için tarayıcının adres çubuğunun içine yazılabilir. Ama bu buzdağının sadece görünen kısmı!

HTML dili URL’lerden kapsamlı bir şekilde yararlanır:

  • <a> elementi ile diğer belgelere bağlantılar oluşturur;
  • <link> veya <script> gibi çeşitli öğeler aracılığıyla belgeyi ilgili kaynaklar ilişkilendirilir.
  • Görüntüler (<img>), videolar (<video>), sesler ve müzik (<audio>) vb.
  • <iframe> ile diğer HTML belgelerini görüntüler.

Not: Kaynakları bir sayfanın parçası olarak yüklemek için URL’ler belirtirken (örneğin, <script>, <audio>, <img> ve benzeri) genellikle yalnızca HTTP ve HTTPS URL’lerini kullanmalısınız. Buna birkaç istisna gösterebiliriz, bir önemli url; bkz. Veri URL’leri. Örneğin FTP kullanmak güvenli değildir ve artık modern tarayıcılar tarafından desteklenmez.

CSS veya JavaScript gibi diğer teknolojiler URL’leri yoğun olarak kullanır ve bunlar gerçekten Web’in kalbidir.

Mutlak URL’ler ve göreli URL’ler

Yukarıda gördüklerimiz mutlak URL olarak adlandırılır, ancak göreli URL dediğimiz URL’ler de bulunur. Bu ayrımın ne anlama geldiğini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Bir URL’nin gerekli bölümleri, URL’nin kullanıldığı içeriğe büyük ölçüde bağlıdır. Tarayıcınızın adres çubuğunda bir URL’nin herhangi bir bağlamı yoktur, bu nedenle yukarıda gördüklerimiz gibi tam (veya mutlak) bir URL sağlamanız gerekir. Protokolü (tarayıcı varsayılan olarak HTTP kullanır) veya bağlantı noktasını (yalnızca hedeflenen Web sunucusu olağandışı bir bağlantı noktası kullanıyorsa gereklidir) eklemeniz gerekmez, ancak URL’nin diğer tüm bölümleri gereklidir.

HTML sayfası gibi bir belge içinde URL kullanıldığında ise işler biraz farklıdır. Tarayıcı, belgenin kendi URL’sine zaten sahip olduğundan, bu belgenin içinde bulunan herhangi bir URL’nin eksik bölümlerini doldurmak için bu bilgileri kullanabilir. Yalnızca URL’nin yol kısmına bakarak mutlak bir URL ile göreli bir URL arasında ayrım yapabiliriz. URL’nin yol bölümü “/” karakteriyle başlarsa, tarayıcı geçerli belge tarafından verilen içeriğe başvurmadan bu kaynağı sunucunun üst kökünden getirir.

Bunu daha net hale getirmek için bazı örneklere bakalım.

Mutlak URL örnekleri

Tam URL (daha önce kullandığımızla aynı)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn

Bu, HTML belgesi içindeki mutlak URL için en yaygın kullanım örneğidir. Tarayıcı, bu URL’yi barındıran belgeyi yüklemek için kullanılan iletişim kuralının aynısını ve aynı etki alanı adını kullanır. Not: Protokolü de atlamadan alan adını atlamak mümkün değildir.

Göreli URL örnekleri

Aşağıdaki örnekleri daha iyi anlamak için URL’lerin aşağıdaki URL’de bulunan belgenin içinden çağrıldığını varsayalım: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn

Skills/Infrastructure/Understanding_URLs

Bu URL / ile başlamadığı için, tarayıcı belgeyi geçerli kaynağı içeren bir alt dizininde bulmaya çalışır. Bu örnekte, bu URL’ye ulaşmak istiyoruz: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Skills/Infrastructure/Understanding_URLs

../CSS/display

Bu durumda, tarayıcıya bir dizin yukarı çıkmak istediğimizi söylemek için UNIX dosya sistemi dünyasından devralınan../ yazma kuralımızı kullanırız. Burada bu URL’ye ulaşmak istiyoruz: , https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/../CSS/display

basitleştirirsek:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/CSS/display

Anlamsal URL’ler

Teknik bir bilgi olmalarına rağmen, URL’ler bir Web sitesi için okunabilir giriş noktalarını temsil eder. Herkes bunları ezberleyebilir ve bunları bir tarayıcının adres çubuğuna girebilir. Ancak, insanlar Web’in özündedir ve bu nedenle anlamsal URL’ler adı verilen adresleri oluşturmak en iyi uygulama olarak kabul edilir. Anlamsal URL’ler, teknik know-how’larına bakılmaksızın herkes tarafından anlaşılabilecek doğal anlamlara sahip kelimeler kullanır.

Örneğin aşağıdaki adres bir anlamsal URL’ye sahiptir.

https://koddla.com/url-nedir

Dilsel anlambilim elbette bilgisayarla ilgisizdir. Muhtemelen rastgele karakterlerin karışımına benzeyen URL’ler görmüşsünüzdür. Ancak, insan tarafından okunabilir URL’ler oluşturmanın birçok avantajı vardır:

  • Adres değişikliği yapmak daha kolay.
  • Kullanıcılar için nerede oldukları, ne yaptıkları, Web’de ne okudukları veya etkileşimde bulundukları ile ilgili bilgi verir.
  • Bazı arama motorları, ilişkili sayfaların sınıflandırılmasını iyileştirmek için bu anlambilimi kullanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top