koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python’da dosyanın mutlak yolu nasıl elde edilir?

"mydir/myfile.txt" gibi bir dosyamız olduğunda python’daki geçerli çalışma dizinine göre dosyanın mutlak yolunu nasıl bulabiliriz? Windows’ta bu dosyaya aşağıdaki şekilde ulaşabiliriz:

"C:/example/cwd/mydir/myfile.txt"

os modülü

os modülünü kullanabiliriz:

>>> import os
>>> os.path.abspath("mydir/myfile.txt")
'C:/example/cwd/mydir/myfile.txt'

Verilen yol zaten mutlak bir yolsa da bu yöntem çalışacaktır:

>>> import os
>>> os.path.abspath("C:/example/cwd/mydir/myfile.txt")
'C:/example/cwd/mydir/myfile.txt'

pathlib

Python 3.4’te tanıtılan pathlib kitaplığını kullanabiliriz. (Python 2.6 veya 2.7 için de pip install pathlib aracılığıyla kullanabiliriz.) Belgelere göre bu kitaplığın amacı “… dosya sistemi yollarını ve kullanıcıların onlar üzerinde yaptıkları ortak işlemleri işlemek için basit bir sınıf hiyerarşisi sağlamaktır.”

Windows’da mutlak bir yol elde etmek için:

>>> from pathlib import Path
>>> p = Path("pythonw.exe").resolve()
>>> p
WindowsPath('C:/Python27/pythonw.exe')
>>> str(p)
'C:\\Python27\\pythonw.exe'

UNIX’te:

>>> from pathlib import Path
>>> p = Path("python3.4").resolve()
>>> p
PosixPath('/opt/python3/bin/python3.4')
>>> str(p)
'/opt/python3/bin/python3.4'

Daha fazla bilgi için python resmi dökümanlarına bakabilirsiniz: https://docs.python.org/3/library/pathlib.html

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top