koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python’da binlik ayırıcı olarak virgül nasıl kullanılır?

Diyelim ki 1234567 sayısını 1,234,567 şeklinde yazdırmak istiyoruz. Bunu nasıl başaracağız? Aslında bunun için birden çok yöntemimiz var:

Local modülü ile

import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, '') # otomatik kullanım için '' olarak bırakın. ya da 'en_US.UTF-8' gibi bir formata zorlayabilirsiniz.

'{:n}'.format(value) # Python ≥2.7
f'{value:n}' # Python ≥3.6

Local modülü olmadan

'{:,}'.format(value) # Python ≥2.7
f'{value:,}' # Python ≥3.6

Yine local modülü kullanmadan deneyebileceğimiz bir yol da aşağıdaki:

def intWithCommas(x):
  if type(x) not in [type(0), type(0L)]:
    raise TypeError("Parametre tam sayı olmalı")
  if x < 0:
    return '-' + intWithCommas(-x)
  result = ''
  while x >= 1000:
    x, r = divmod(x, 1000)
    result = ",%03d%s" % (r, result)
  return "%d%s" % (x, result)

regex

Tek satırlık bir regex ile de aynı işlemi yapabiliriz:

re.sub("(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))", r"\1,", "%d" % val)

Yalnızca tamsayı çıktıları için aşağıdaki kullanılabilir:

import re
val = 1234567890
re.sub("(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))", r"\1,", "%d" % val)
# Çıktı: '1,234,567,890'

val = 1234567890.1234567890
# Çıktı: '1,234,567,890'

Veya 4 basamaktan az olan floatlar için biçim belirleyicisini %.3f şekilde değiştirebiliriz:

re.sub("(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))", r"\1,", "%.3f" % val)
# Çıktı: '1,234,567,890.123'

Not: Ondalıklı sayıları da gruplandırmaya çalışacağından üçten fazla basamakta bu çözüm düzgün çalışmayacaktır:

re.sub("(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))", r"\1,", "%.5f" % val)
# çıktı: '1,234,567,890.12,346'

Regex nasıl çalışır?

Hadi bu regexi parçalayalım:

re.sub(desen, repl, string)

pattern = \
  "(\d)      # bir sayı bul...
   (?=      # arkasından gelen...
     (\d{3})+  # bir veya daha fazla üçlü grup içeren...
     (?!\d)   # ama sonrasında sayı gelmeyen.
   )",

repl = \
  r"\1,",     # bu bir sayıyı kendisi ve sonrasında gelen bir virgül ile değiştir,
          # sonra daha fazla eşleşme için aramaya devam et
          # (re.sub() tüm eşleşmeleri değiştirir)

string = \
  "%d" % val   # dizeyi ondalık olarak düzenle

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top