koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python101 – Kitaplıklar ve Diğer Fonksiyonlar

Bu bölümde, python hakkında yaygın olarak sorulan veya kullanılan çeşitli içe aktarılan kitaplıkları ve bazı işlevleri ele alacağız. Python’un temellerini tam olarak anlamak için bu bölüm gerekli değil. Bu bölüm, Python’un daha fazla yeteneğini göstermek için.

matematik

Matematik kitaplığı, yerleşik işleçler kullanılarak gerçekleştirilemeyen matematiksel işlemleri gerçekleştirmesi gereken programlar için yararlı olan birçok işleve sahiptir. Bu bölümde Trigonometri de dahil olmak üzere matematik eğitiminiz olduğu varsayılmıştır.

Aşağıdaki listede matematik kitaplığındaki tüm işlevler gösterilmektedir:

 • math.ceil
 • math.copysign
 • math.fabs
 • math.factorial
 • math.floor
 • math.fmod
 • math.frexp
 • math.fsum
 • math.isfinite
 • math.isinf
 • math.isnan
 • math.ldexp
 • math.modf
 • math.trunc
 • math.exp
 • math.expm1
 • math.log
 • math.log1p
 • math.log10
 • math.pow
 • math.sqrt
 • math.acos
 • math.asin
 • math.atan
 • math.atan2
 • math.cos
 • math.hypot
 • math.sin
 • math.tan
 • math.degrees
 • math.radians
 • math.acosh
 • math.asinh
 • math.atanh
 • math.cosh
 • math.sinh
 • math.tanh
 • math.erf
 • math.erfc
 • math.gamma
 • math.lgamma
 • math.pi
 • math.e

Tabii ki, bu işlevlerin her birini ele alamayacağız. Ama iyi bir kısmını biz hallederiz.

Matematik kütüphanesindeki iki sabiti ele alarak başlayalım. math.pi matematiksel sabit “π”. math.e matematiksel sabit “e”dir. Python kabuğunda etkileşimli modda bu sabitler için örneklere bakalım

>>> import math
>>> math.e
2.718281828459045
>>> math.pi
3.141592653589793

Bu sabitler, diğer sayılar gibi bir değişkende depolanabilir. Bu değişkenler üzerinde basit işlemler de yapılabilir.

>>> conste = math.e
>>> (conste + 5 / 2) * 2.21
11.532402840894488
>>> constpi = math.pi
>>> (((7 /2.1) % constpi) * 2)
0.38348135948707984
>>>

Şimdi, fonksiyonlara bakalım. Listenin başından başlayalım ve aşağı inelim. Bazı işlevleri atlayacağız. Bu noktada, bu örneklerin her birine bakabilmeli ve örneğin ne yaptığını kolayca anlamalısınız. İşlevin ne yaptığı hakkında basit bir veya iki cümle söyleyeceğiz.

Aşağıda her modül işlevine ve nasıl kullanıldığına dair bir örnek bulunuyor.

>>> import math
>>> math.ceil(4.5) ** Sayıyı ondalık olmayan üstteki en yakın sayıya yuvarlar **
5
>>> math.ceil(4.1)
5
>>> math.copysign(4, -.4) ** (x,y) bağlamında y işaretiyle x sayısını verir
-4.0
>>> math.copysign(-4, 4)
4.0
>>> math.fabs(-44) ** Sayının mutlak değerini float olarak döndürme **
44.0
>>> math.factorial(4) ** Bir sayının faktöriyelini verir **
24
>>> math.floor(4.3) ** Sayıyı en yakın ondalık olmayan alttaki sayıya yuvarlar. **
4
>>> math.floor(4.99999)
4
>>> math.fsum([.1,.2,5,45.2,-.054,.4]) ** Köşeli ayraçlardaki tüm sayıların toplamını verir. Her zaman tam keskinlikte çalışmaz**
50.846000000000004
>>> math.isfinite(3) ** Değer sonsuzluk veya NaN değilse True değerini döndürür. Aksi takdirde False döndürür. **
True

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top