koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python sözlüklerine yeni anahtarlar nasıl eklenir?

Python sözlüğü oluşturulduktan sonra anahtar eklemek mümkün mü? .add() foksiyonu olmadan bu işlemi nasıl yapabiliriz?

Eğer tek bir anahtar değer çifti eklemek istiyorsak yeni bir anahtara değer atayarak sözlükte ek bir anahtar/değer çifti oluşturursunuz.

d = {'key': 'value'}
print(d)  # {'key': 'value'}

d['mynewkey'] = 'mynewvalue'

print(d)  # {'key': 'value', 'mynewkey': 'mynewvalue'}

Aynı anda birden çok anahtar eklemek için dict.update() kullanın:

>>> x = {1:2}
>>> print(x)
{1: 2}

>>> d = {3:4, 5:6, 7:8}
>>> x.update(d)
>>> print(x)
{1: 2, 3: 4, 5: 6, 7: 8}

Tek bir anahtar eklemek için anahtar-değer işlemi daha az hesaplama yükü taşır. Birden çok anahtar için ise dict.update() daha uygundur.

Python Sözlükleri

Boş sözlük oluşturma

Boş bir sözlük oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden birisini kullanabiliriz.

data = {}
# VEYA
data = dict()

Başlangıç değerlerine sahip sözlük oluşturma

data = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
# VEYA
data = dict(a=1, b=2, c=3)
# VEYA
data = {k: v for k, v in (('a', 1), ('b',2), ('c',3))}

Tek bir değer ekleme/güncelleştirme

data['a'] = 1  # 'a' anahtarı varsa günceller, yoksa ekler
# VEYA
data.update({'a': 1})
# VEYA
data.update(dict(a=1))
# VEYA
data.update(a=1)

Birden çok değer ekleme/güncelleştirme

data.update({'c':3,'d':4})  # Updates 'c' and adds 'd'

Python 3.9+:

|= operatörü sözlükler için de çalışır:

data |= {'c':3,'d':4}

Sözlükteki öğeleri silme

del data[key]  # Sözlükten spesifik bir öğeyi siler
data.pop(key)  # Anahtarı siler ve değeri döndürür
data.clear()  # Tüm sözlüğü temizler

Anahtarın sözlükte olup olmadığını denetleme

key in data

Sözlükteki çiftler arasında yineleme

for key in data: # Anahtarlar üzerinden döngü oluşturur, değerleri görmezden gelir
for key, value in d.items(): # Anahtar-değer üzerinden döngü oluşturur.
for key in d.keys(): # Anahtarlar üzerinden döngü oluşturur, değerleri görmezden gelir
for value in d.values(): # Değerler üzerinden döngü oluşturur, anahtarları görmezden gelir

İki listeden sözlük oluşturma

data = dict(zip(anahtar_listesi, deger_listesi))

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top