Python sözlüklerine yeni anahtarlar nasıl eklenir?

Python sözlüğü oluşturulduktan sonra anahtar eklemek mümkün mü? .

İlişkili olduğu konular : how to, nasıl

Python sözlüğü oluşturulduktan sonra anahtar eklemek mümkün mü? .add() foksiyonu olmadan bu işlemi nasıl yapabiliriz?

Eğer tek bir anahtar değer çifti eklemek istiyorsak yeni bir anahtara değer atayarak sözlükte ek bir anahtar/değer çifti oluşturursunuz.

d = {'key': 'value'}
print(d)  # {'key': 'value'}

d['mynewkey'] = 'mynewvalue'

print(d)  # {'key': 'value', 'mynewkey': 'mynewvalue'}

Aynı anda birden çok anahtar eklemek için dict.update() kullanın:

>>> x = {1:2}
>>> print(x)
{1: 2}

>>> d = {3:4, 5:6, 7:8}
>>> x.update(d)
>>> print(x)
{1: 2, 3: 4, 5: 6, 7: 8}

Tek bir anahtar eklemek için anahtar-değer işlemi daha az hesaplama yükü taşır. Birden çok anahtar için ise dict.update() daha uygundur.

Python Sözlükleri

Boş sözlük oluşturma

Boş bir sözlük oluşturmak için aşağıdaki seçeneklerden birisini kullanabiliriz.

data = {}
# VEYA
data = dict()

Başlangıç değerlerine sahip sözlük oluşturma

data = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
# VEYA
data = dict(a=1, b=2, c=3)
# VEYA
data = {k: v for k, v in (('a', 1), ('b',2), ('c',3))}

Tek bir değer ekleme/güncelleştirme

data['a'] = 1  # 'a' anahtarı varsa günceller, yoksa ekler
# VEYA
data.update({'a': 1})
# VEYA
data.update(dict(a=1))
# VEYA
data.update(a=1)

Birden çok değer ekleme/güncelleştirme

data.update({'c':3,'d':4})  # Updates 'c' and adds 'd'

Python 3.9+:

|= operatörü sözlükler için de çalışır:

data |= {'c':3,'d':4}

Sözlükteki öğeleri silme

del data[key]  # Sözlükten spesifik bir öğeyi siler
data.pop(key)  # Anahtarı siler ve değeri döndürür
data.clear()  # Tüm sözlüğü temizler

Anahtarın sözlükte olup olmadığını denetleme

key in data

Sözlükteki çiftler arasında yineleme

for key in data: # Anahtarlar üzerinden döngü oluşturur, değerleri görmezden gelir
for key, value in d.items(): # Anahtar-değer üzerinden döngü oluşturur.
for key in d.keys(): # Anahtarlar üzerinden döngü oluşturur, değerleri görmezden gelir
for value in d.values(): # Değerler üzerinden döngü oluşturur, anahtarları görmezden gelir

İki listeden sözlük oluşturma

data = dict(zip(anahtar_listesi, deger_listesi))
Bu yazı topluluk tarafından oluşturuldu. Lisans bilgisine bakabilirsiniz. Yanlış veya eksik bilgileri düzenlemek için github üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.

Kategoriler: Yazı, Python

Okumaya devam et!

Döngüler

Programlamada en temel fonksiyonlardan biri döngülerdir.

Değişken Kapsamı

Python’da değişken oluşturma ve değer atamayı istediğimiz değişken ismini yazarak ve eşitliğin karşısına değeri vererek yapabiliyoruz.

Python’da özel durumlar (exception) nasıl yazdırılır?

Yukarıdaki gibi bir except bloğundaki hatayı/özel durumu nasıl yazdırabiliriz? Bunun için en aşağıdaki gibi bir basit yöntem kullanabiliriz: Python 2.

Python101 – Mantık İfadeleri (Boolean)

Bir örnekle başlayalım (yazmanız gerekmiyor): Bu kodun çıktısı aşağıdaki gibi: Ne oldu? Yukarıdaki program bir sürü komik görünümlü print ifadesinden oluşuyor.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

koddla
Tema Mundana by WowThemes.net.