koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python ord() Fonksiyonu

Python, dizeler, karakterler ve ASCII değerleriyle çalışmak için çok çeşitli yerleşik işlevler sunan güçlü bir programlama dilidir. Bu fonksiyonlardan biri de ord() fonksiyonudur.

ord() fonksiyonu bir karakterin ASCII değerini bulmak için kullanılır. Bağımsız değişken olarak tek bir karakter alır ve bu karakterin ASCII değerini temsil eden bir tamsayı döndürür. Örneğin, ord("A") fonksiyonunu çağırırsanız, “A” karakterinin ASCII değeri olan 65 değerini döndürür.

ord() işlevi ne yapar?

ord() işlevi Python’da bir karakterin ASCII değerini bulmak için kullanılan yerleşik bir işlevdir. Girdi olarak tek bir karakter alır ve bu karakterin ASCII değerini temsil eden bir tamsayı döndürür. Açılımı American Standard Code for Information Interchange olan ASCII, klavyedeki her karaktere benzersiz sayısal değerler atayan bir standarttır.

Örneğin, ord("A") öğesini çağırırsanız, işlev “A” karakterinin ASCII değeri olan 65 değerini döndürür. Benzer şekilde, ord("a") çağrısı “a” karakterinin ASCII değeri olan 97 değerini döndürecektir. Bu şekilde, ord() işlevi, bir karaktere karşılık gelen ASCII değerini dönüştürmenize olanak tanıyarak karakterleri sıralama, karşılaştırma ve kodlama gibi görevler için kullanışlı hale getirir.

İşlev nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

ord() fonksiyonunun sözdizimi basit ve anlaşılırdır. Fonksiyon, tırnak işaretleri içine alınmış tek bir karakter argüman olarak geçirilerek çağrılır:

ord("A")

Fonksiyon daha sonra karakterin karşılık gelen ASCII değerini bir tamsayı olarak döndürür. Fonksiyonun argüman olarak yalnızca tek bir karakter kabul ettiğini ve başka bir şey iletilirse bir TypeError oluşturacağını unutmamak önemlidir.

Ayrıca ord() fonksiyonunun, girdi olarak bir tamsayı alan ve karşılık gelen bir karakter döndüren chr() fonksiyonu kullanılarak ters şekilde de kullanılabileceğini belirtmek gerekir. Bu, ASCII değerlerinin kodunu çözmek veya çevirmek için yararlı olabilir.

ord() fonksiyonunun örneklerle kullanımı

ord() fonksiyonunu kodumuzda nasıl kullanabileceğinize dair birkaç örneğe bakalım:

Örnek 1:

# 'A' karakterinin ASCII değerini bulun 
karakter = "A" 
ascii_deger = ord(karakter) 
print(ascii_deger) # Çıktı: 65

Örnek 2:

# İki karakteri ASCII değerlerine göre karşılaştırın
karakter1 = "A"
karakter2 = "a"

if ord(karakter1) < ord(karakter2):
  print(karakter1 + " önce gelir " + karakter2 + "'den")
else:
  print(karakter2 + " önce gelir " + karakter1 + "'den")
# Çıktı: a önce gelir A'den

Örnek 3:

# Bir mesajı kodlamak ve kodunu çözmek için ord() ve chr() işlevlerini birlikte kullanın
mesaj = "Merhaba Dünya"
sifreli_mesaj = ""
anahtar = 5

for harf in mesaj:
  sifreli_harf = chr(ord(harf) + anahtar)
  sifreli_mesaj += sifreli_harf

print(sifreli_mesaj) # Çıktı: Rjtkjfj Hç|~çe

Örnek 4:

# Rakamların ASCII değerini bulmak için ord() işlevini kullanma
rakam = "5"
ascii_deger = ord(rakam)
print(ascii_deger) # Çıktı: 53

Örnek 5:

# Özel karakterlerin ASCII değerini bulmak için ord() işlevini kullanma
ozel_karakter = "#"
ascii_deger = ord(ozel_karakter)
print(ascii_deger) # Çıktı: 35

Örnek 6:

# Bir karakterin büyük veya küçük harf olup olmadığını kontrol etmek için ord() işlevini kullanma
karakter = "A"
if ord(karakter) >= ord("A") and ord(karakter) <= ord("Z"):
  print(karakter + " büyük harf.")
else:
  print(karakter + " küçük harf.")
# Çıktı: A büyük harf.

Bu örneklerden de görebileceğiniz gibi, ord() fonksiyonu kodunuzdaki karakterler ve ASCII değerleriyle çalışmak için çeşitli şekillerde kullanılabilir.

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

ord() işlevi genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Karakterleri ASCII değerlerine göre sıralama ve karşılaştırma
 • chr() fonksiyonunu kullanarak mesajları kodlama ve kod çözme
 • Bir karakterin büyük veya küçük harf olup olmadığını kontrol etme
 • Rakamların ve özel karakterlerin ASCII değerinin tanımlanması
 • Bir karakterin ASCII değerinin gerekli olduğu her durum

ord() fonksiyonu, karakterleri ve ASCII değerlerini çeşitli şekillerde manipüle etmek için kullanılabilen basit ama güçlü bir araçtır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top