koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python open() Fonksiyonu

Python open() fonksiyonu dosyalarla çalışmak için kullanılır. Bu yazıda, open() fonksiyonunun ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını ve kodunuzda nasıl kullanılacağını çeşitli örneklerle inceleyeceğiz.

1- open() fonksiyonu ne işe yarar?

Python’daki open() fonksiyonu bir dosyayı açmak ve bir dosya nesnesi döndürmek için kullanılır. Bu dosya nesnesi, dosyayı okumak, yazmak veya dosya üzerinde başka işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. open() fonksiyonu iki bağımsız değişken alır: birincisi dosya adı (yol dahil), ikincisi ise dosyanın hangi modda açılması gerektiğidir (örneğin okuma için ‘r’, yazma için ‘w’ vb.).

2- open() fonksiyon nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

open() fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

dosya_objesi = open(dosya_adi, mode)

dosya_adi değişkeni, açmak istediğiniz dosyanın adını temsil eden bir dizedir. Dosya Python betiğinizle aynı dizinde değilse yolu da içermelidir. mode bağımsız değişkeni de dosyanın nasıl açılması gerektiğini belirtir. Modlar aşağıdakiler olabilir:

 • ‘r’ : Okuma için (varsayılan)
 • ‘w’ : Yazmak için
 • ‘a’ : ekleme için
 • ‘x’ : Yeni bir dosya oluşturmak ve yazmak için
 • ‘b’ : İkili mod
 • ‘t’ : Metin modu

3- Örneklerle open() fonksiyonunun kullanımı

Şimdi open() fonksiyonunu kodumuzda nasıl kullanacağımıza dair örneklere bakalım:

Örnek 1: Dosya okuma için dosya açma işlemi

# Okumak için 'ornek.txt' dosyasını açın
dosya = open('ornek.txt', 'r')

Örnek 2: Yazmak için dosya açma

# Yazmak için 'ornek.txt' dosyasını açın
dosya = open('ornek.txt', 'w')

Örnek 3: Ekleme için dosya açma

# Ekleme için 'ornek.txt' dosyasını açın
dosya = open('ornek.txt', 'a')

Örnek 4: İkili modda okumak için dosya açma

# İkili modda okumak için 'ornek.jpg' dosyasını açın
dosya = open('ornek.jpg', 'rb')

Bu örnekte farkettiğiniz gibi birden fazla mod kullandık. Dosya açma işleminin hem ikili modda olmasını hem de okuma için yapılmasını istedik. İkili modda yazmayı ise aşağıdaki gibi yapabilirdik:

Örnek 5: İkili modda yazmak için dosya açma

# İkili modda yazmak için 'ornek.jpg' dosyasını açın
dosya = open('ornek.jpg', 'wb')

4- Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

open() işlevi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılır:

 • Metin dosyalarını okuma ve yazma
 • İkili dosyaları okuma ve yazma (görüntüler veya ses dosyaları gibi)
 • CSV veya diğer yapılandırılmış veri dosyalarının işlenmesi
 • Bilgilerin bir dosyada loga kaydedilmesi
 • Önemli verilerin yedeklerini oluşturma
 • Veritabanına ve veritabanından veri okuma ve yazma

Gördüğünüz gibi, open() fonksiyonunun kullanımı oldukça basit. Bununla birlikte dosya açmak için kullanabileceğiniz farklı modlar ile çok fazla esneklik sunar. Dosyayı yazmak için açtığınızda, dosyanın mevcut içeriğinin üzerine yazılacağını unutmamak önemlidir. Benzer şekilde, bir dosyayı okumak için açtığınızda, dosyaya yazamazsınız.

Ayrıca, bir dosyayla çalışmayı bitirdiğinizde, dosya nesnesi üzerindeki .close() yöntemini kullanarak dosyayı kapatmanız gerektiğini de belirtmek gerekir. Bu önemli, çünkü close() dosya açıldığında ayrılan tüm kaynakları serbest bırakır ve ayrıca dosyada yaptığınız tüm değişikliklerin kaydedilmesini sağlar:

dosya = open('ornek.txt', 'r')
# Dosya üzerinde bazı işlemler gerçekleştirin
dosya.close()

Ayrıca, python’un with deyimi ile dosyaları açmak ve kapatmak için bir yol sağladığını ve işiniz bittiğinde dosyayı otomatik olarak kapattığını belirtmek gerekir. with deyiminin nasıl kullanılacağına dair bir örneğe bakalım:

with open('ornek.txt', 'r') as dosya:
 # Dosya üzerinde bazı işlemler gerçekleştirin

Bunun yanında, with ile birden fazla dosyayı da işleyebileceğinizi belirtelim.

Ek olarak, python, dizeleri ve baytları dosyalarmış gibi okumak/yazmak için bir arayüz sağlayan StringIO ve BytesIO sınıflarına sahip bir io modülü sağlar. Bu, disk yerine bellekteki verileri okumak ve yazmak istediğinizde kullanışlıdır. StringIO kullanımı için bir örneğe bakalım:

from io import StringIO
# veri almak için dosya benzeri bir tampon oluşturalım
f = StringIO()
# veri yazalım
f.write('Hello')
f.write(' World!')
# dosyanın tamamını okuyalım
f.seek(0)
print(f.read())

Sonuç olarak, python’un open() fonksiyonu dosyalarla çalışmayı kolaylaştıran güçlü bir araçtır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top