koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python min() Fonksiyonu

Python min() fonksiyonu, bir yinelenebilir dosyadaki en küçük öğeyi bulmak için basit ama güçlü bir araçtır. İster sayılardan, ister dizelerden veya nesnelerden oluşan bir listeyle çalışıyor olun, min() en küçük öğeyi hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olabilir.

min() fonksiyon ne işe yarar

Python’daki min() fonksiyonu, bir yinelenebilir dosyadaki en küçük öğeyi bulmak için kullanılan yerleşik bir fonksiyondur. Bu bir liste, tuple, set veya başka bir yinelenebilir tür olabilir. Fonksiyon bir veya daha fazla argüman alır ve tüm argümanlar arasındaki en küçük öğeyi döndürür. Örneğin, elinizde bir sayı listesi varsa ve en küçük sayıyı bulmak istiyorsanız, bunu yapmak için min() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Fonksiyon nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

min() fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

min(yinelenebilir, *yinelenebilirler, key=None, default=None)
 • yinelenebilir gerekli olan ilk argümandır. En küçük öğesini bulmak istediğimiz yinelenebilir öğedir.
 • *yinelenebilirler, işleve aktarabileceğiniz herhangi bir ek yinelenebilir öğedir. Birden fazla yinelenebilir iletilirse, işlev tüm yinelenebilirlerin öğelerini karşılaştıracak ve en küçük öğeyi döndürecektir.
 • key, her girdi öğesinden bir karşılaştırma anahtarı çıkaran bir işlev olan isteğe bağlı bir bağımsız değişkendir.
 • default, verilen yenilenebilir boşsa döndürülen değer olan isteğe bağlı bir bağımsız değişkendir.

Fonksiyon, yinelenebilirdeki öğeleri doğal sıralarına göre karşılaştırır. Elemanlar farklı türdeyse, fonksiyon bir TypeError yükseltir.

Örneklerle fonksiyonun kullanımı

Python’da min() fonksiyonunun nasıl kullanılacağına dair bazı örneklere bakalım:

# Örnek 1: Bir listedeki en küçük sayıyı bulma
numbers = [5, 3, 8, 1, 9, 2]
en_kucuk_sayi = min(numbers)
print(en_kucuk_sayi) # 1

# Örnek 2: Bir listedeki en küçük dizeyi bulma
words = ['apple', 'banana', 'cherry', 'date']
en_kucuk_kelime = min(words)
print(en_kucuk_kelime) # 'apple'

# Örnek 3: Birden fazla yinelenebilirdeki en küçük öğeyi bulma
sayilar = [5, 3, 8, 1, 9, 2]
kelimeler = ['apple', 'banana', 'cherry', 'date']
en_kucuk_deger = min(sayilar, kelimeler)
print(en_kucuk_deger) # 1

# Örnek 4: Bir anahtar işlevi kullanarak en küçük öğeyi bulma
students = [
 {'name': 'Ahmet', 'age': 25},
 {'name': 'Mehmet', 'age': 22},
 {'name': 'Hasan', 'age': 28},
]
en_genc_ogrenci = min(students, key=lambda x: x['age'])
print(en_genc_ogrenci) # {'name': 'Mehmet', 'age': 22}

# Örnek 5: Varsayılan değere sahip en küçük öğeyi bulma
numbers = []
en_kucuk_sayi = min(numbers, default=-1)
print(en_kucuk_sayi) # -1

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

min() işlevi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır:

 • Verilerin sıralanması ve düzenlenmesi: min() işlevi, bir listedeki veya başka bir yinelenebilirdeki en küçük öğeyi bulmak için kullanılabilir; bu öğe daha sonra verileri belirli bir şekilde sıralamak veya düzenlemek için kullanılabilir.
 • Bir veri kümesindeki minimum değeri bulma: Veri analizi ve istatistikte, min() işlevi bir veri kümesindeki minimum değeri hızlı bir şekilde bulmak için kullanılabilir; bu da verilerdeki aykırı değerleri veya diğer kalıpları tanımlamak için yararlı olabilir.
 • Bir listedeki öğeleri karşılaştırma: min() işlevi, bir listedeki öğeleri karşılaştırmak ve en küçük öğeyi bulmak için kullanılabilir; bu, bir ürün listesindeki en düşük fiyatı veya bir etkinlik listesindeki en erken tarihi bulmak gibi çeşitli senaryolarda yararlı olabilir.
 • Algoritmaların uygulanması: min() fonksiyonu, Dijkstra’nın en kısa yol algoritması gibi farklı algoritmalarda kullanılabilir; burada tepe noktasının minimum uzaklığı hesaplanır.

Özetle, min() fonksiyonu Python’da bir yinelenebilirdeki en küçük öğeyi bulmak için çok yönlü ve temel bir araçtır. Basit söz dizimi ve güçlü yetenekleri ile çok çeşitli uygulama ve senaryolarda kullanılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top