koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python max() Fonksiyonu

Python’un max() fonksiyonu, bir yinelenebilir nesnedeki (liste, tuple veya string gibi) en büyük öğeyi veya iki veya daha fazla argümanın en büyüğünü bulmanızı sağlayan yerleşik bir fonksiyondur.

max() işlevi ne yapar

max() fonksiyonu, bir yinelenebilirdeki en büyük öğeyi veya iki ya da daha fazla bağımsız değişkenin en büyüğünü bulmak için kullanılır. Girdi olarak bir yinelenebilir veya birden fazla bağımsız değişken alır ve en büyük öğeyi döndürür.

İşlev nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

max() fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

max(yinelenebilir, *yinelenebilirler[, key, default])

yinelenebilir parametresi zorunludur ve en büyüğünü bulmak istediğiniz yinelenebilir (liste, tuple veya dize gibi) veya birden çok bağımsız değişkene karşılık gelir. key parametresi isteğe bağlıdır ve karşılaştırma için öğenin değerini belirleyecek bir işlev belirtmek için kullanılır. default parametresi de isteğe bağlıdır ve yinelenebilir öğe boşsa döndürülecek değeri belirtmek için kullanılır.

Örneklerle fonksiyonun kullanımı

Örnek 1: Bir listedeki en büyük sayıyı bulma


sayilar = [1, 2, 3, 4, 5]
en_buyuk = max(sayilar)
print(en_buyuk) # Çıktı: 5

Bu örnekte, sayilar adında bir sayı listemiz var. Listedeki en büyük sayıyı bulmak için max() fonksiyonunu kullanıyoruz ve bunu en_buyuk değişkenine atıyoruz. Çıktı, listedeki en büyük sayı olan 5’tir.

Örnek 2: Bir dizedeki en büyük sözcüğü bulma


kelime = "Merhaba dünya"
en_uzun = max(kelime.split())
print(en_uzun) # Çıktı: "Merhaba"

kelime adında bir dizemiz var. Dizeyi bir kelime listesine bölmek için split() metodunu kullanıyoruz ve bu listeyi max() fonksiyonuna aktarıyoruz. Fonksiyon listedeki en uzun kelimeyi bulacak ve bunu en_uzun değişkenine atayacaktır. Çıktı, dizedeki en uzun kelime olan “Merhaba” olur. Bunu istersek başka veri türleri ile de yapabilirdik:

Örnek 3: Bir tuple içindeki en büyük öğeyi bulma


renkler = ("kırmızı", "yeşil", "mavi")
en_uzun = max(renkler)
print(en_uzun) # Çıktı: "yeşil"

Burada renkler adında bir tuple’ımız var. Tuple’daki en uzun öğeyi bulmak için yine max() fonksiyonunu kullanıyoruz.

Örnek 4: Anahtar olarak bir fonksiyon kullanarak en büyük öğeyi bulma


sehirler = [("Ankara", 5000000), ("İstanbul", 15000000), ("İzmir", 4000000)]
en_populer = max(sehirler, key=lambda x: x[1])
print(en_populer) # Çıktı: ("İstanbul", 15000000)

Bu örnekte, her bir tuple’ın şehir adı ve nüfusa sahip olduğu sehirler adlı bir tuple listemiz var, bir lambda fonksiyonu olan anahtar parametreli max() fonksiyonunu kullanıyoruz. Lambda fonksiyonu tuple’ı girdi olarak alır ve şehrin nüfusunu döndürür. max() fonksiyonu en büyük nüfusa sahip tuple’ı bulur ve bunu en_populer değişkenine atar. Çıktı (“İstanbul”, 15000000) olacaktır.

Örnek 5: Birden fazla argümanın en büyüğünü bulma


en_buyuk = max(1, 2, 3, 4, 5)
print(en_buyuk) # Çıktı: 5

Birden fazla argümanın en büyüğünü bulmak için de max() fonksiyonunu kullanabiliriz. 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarını fonksiyona argüman olarak aktarıyoruz ve en büyük sayıyı en_buyuk değişkenine atıyoruz. Çıktı, en büyük sayı olan 5 olacaktır.

Bu örneklere ek olarak, Python’da max() fonksiyonunu kullanmanın başka birçok yolu vardır. max fonksiyonunun çok yönlülüğünü göstermek adına bir örneğe daha bakalım:

Örnek 6: Bir öğe listesini azalan sırada sıralama


notlar = [70, 80, 90, 85, 75, 60]
notlar.sort(reverse=True)
print(notlar) # Çıktı: [90, 85, 80, 75, 70, 60]

Bu örnekte, notlar adında bir not listemiz var. Listeyi azalan sırada sıralamak için reverse parametresi True olarak ayarlanmış sort() yöntemini kullanıyoruz. Listedeki en büyük öğeyi bulmak ve ilk dizine yerleştirmek için dahili olarak max() işlevi kullanılır.

max() fonksiyonunun uygulama açısından yaygın kullanım alanları nelerdir?

max() fonksiyonu, aşağıdakiler gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır:

  • Bir sayı listesindeki en büyük sayıyı bulma
  • Cümle içindeki en uzun kelimeyi bulma
  • Bir listede en sık rastlanan öğeyi bulma
  • Sözlükteki maksimum değeri bulma
  • En büyük değeri belirlemek için iki veya daha fazla değeri karşılaştırma

Gördüğünüz gibi, max() fonksiyonu çok çeşitli problemleri çözmek için kullanılabilen çok yönlü bir araçtır. İster sayılarla, ister dizelerle veya diğer veri türleriyle çalışıyor olun, max() fonksiyonu en büyük öğeyi veya değeri bulmanıza yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, max() fonksiyonu bir yinelenebilir nesnedeki en büyük öğeyi veya birden çok bağımsız değişkenin en büyüğünü bulmanıza yardımcı olabilecek kullanışlı bir araçtır. Listeler, tuple’lar, string’ler, sözlükler ya da başka herhangi bir yinelenebilirle kullanabilirsiniz. Ayrıca, max’ı daha da güçlü kılan anahtar ve varsayılan gibi seçeneklere de sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top