koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python locals() Fonksiyonu

Python’un locals() işlevi, bir işlevin veya modülün yerel ad alanına erişmenizi sağlar. Başka bir deyişle, o anda yerel kapsamda tanımlanmış olan değişkenlerin ve değerlerinin bir sözlüğünü döndürür.

locals() işlevi ne yapar?

Python’daki locals() işlevi, o anda yerel kapsamda tanımlanmış olan değişkenlerin ve değerlerinin bir sözlüğünü döndürür. Böylece, bir fonksiyon veya modüldeki yerel değişkenleri elle bir sözlük oluşturmak ve değişkenleri eklemek zorunda kalmadan inceleyebiliriz.

İşlev nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

locals() işlevi hiçbir değişken almaz ve yerel değişkenlerin bir sözlüğünü döndürür. Sözlükteki anahtarlar değişken adları ve değerler de değişken değerleridir. Hemen locals() fonksiyonunun nasıl kullanılacağına dair bir örneğe bakalım:

def my_function():
  a = 1
  b = 2
  c = 3
  print(locals())

my_function()

Bu aşağıdaki çıktıyı verecektir:

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

Örneklerle fonksiyonun kullanımı

Aşağıda locals() fonksiyonunu kodunuzda nasıl kullanabileceğinize dair bazı örnekler verilmiştir:

 1. Bir işlevdeki yerel değişkenleri inceleme:
def test_function():
  a = 1
  b = 2
  c = 3
  print(locals())

test_function()
 1. locals() fonksiyonu aracılığıyla yerel değişkenlerin değiştirilmesi:
def test_function():
  a = 1
  b = 2
  c = 3
  locals()['a'] = 10
  print(a)
  print(locals())
test_function()
 1. Bir sınıfta locals() fonksiyonunun kullanılması:
class TestClass:
  def __init__(self):
    self.a = 1
    self.b = 2
    self.c = 3
  def test_method(self):
    print(locals())

test_obj = TestClass()
test_obj.test_method()
 1. Bir modülde locals() fonksiyonunun kullanılması:
#test_module.py
a = 1
b = 2
c = 3
print(locals())

 1. Kod içinde locals() işlevini kullanma
a = 1
b = 2
c = 3
def test_function():
  a = 10
  b = 20
  c = 30
  print(locals())
test_function()
 1. locals() işlevini bir işlev içindeki işlevde kullanma
def test_function():
  a = 1
  b = 2
  c = 3
  def test_function2():
    a = 10
    b = 20
    c = 30
    print(locals())
  test_function2()
test_function()

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

 1. Hata ayıklama: locals() işlevi, programınızın herhangi bir noktasında yerel değişkenlerin değerlerini kolayca görmenize olanak tanıdığından, kodunuzda hata ayıklarken yararlı olabilir.
 2. Denetleme: bir işlev veya modüldeki yerel değişkenleri incelemek ve bunlar hakkında bilgi almak için kullanılabilir.
 3. Yerel değişkenleri değiştirme: locals() fonksiyonu yerel değişkenlerin değerini dinamik olarak değiştirmek için kullanılabilir.
 4. Programın akışını anlama: kodunuzun farklı bölümlerinde locals‘i kullanarak, değişkenlerin nasıl değiştiğini ve farklı fonksiyon ve modüllerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlayabilirsiniz.
 5. Gelişmiş özellikleri uygulama: dinamik değişken bağlama veya dinamik işlev çağrıları gibi gelişmiş özellikleri uygulamak için kullanılabilir.
 6. Profil oluşturma: kodunuzun performansını anlamak için diğer profil oluşturma araçlarıyla birlikte kullanılabilir.

Sonuç olarak, locals() fonksiyonu Python’da bir fonksiyonun veya modülün yerel isim alanına erişmenizi ve bu alanı incelemenizi sağlayan güçlü bir araçtır. Hata ayıklama, inceleme, yerel değişkenleri değiştirme ve gelişmiş özellikleri uygulama için kullanılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top