koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python list() Fonksiyonu

Python’un list() işlevi, yeni bir liste nesnesi oluşturan yerleşik bir işlevdir.

list() işlevi ne yapar?

list() fonksiyonu yeni bir liste nesnesi oluşturur. Çeşitli girdiler alabilir ve bunları bir listeye dönüştürebilir. Örneğin, bir dize veya tupledan bir liste oluşturabilirsiniz. Ayrıca, başka bir liste veya aralık gibi bir yinelenebilir iletirseniz aynı öğelere sahip yeni bir liste oluşturursunuz. Hiçbir argüman vermediğiniz durumda boş bir liste oluşturur.

list() fonksiyonu nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

list() fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

list(yinelenebilir)

Yinelenebilir, dize, tuple veya başka bir liste gibi yinelenebilir herhangi bir nesne olabilir. Fonksiyon, yinelenebilir nesnenin öğelerini içeren yeni bir liste döndürür. Yinelenebilir bir nesne verilmezse, fonksiyon boş bir liste döndürür.

Örneklerle list() fonksiyonunun kullanımı

Örnek 1:

#Dizeyi listeye dönüştürme

kelime = "Merhaba" 
kelime_liste = list(kelime) 
print(kelime_liste) #Çıktı: ['M', 'e', 'r', 'h', 'a', 'b', 'a']

Bu örnekte, önce ‘kelime‘ değişkenini “Merhaba” dizesi olarak tanımladık. Daha sonra bu dizeyi list() fonksiyonuna aktardık ve dönen değeri ‘kelime_liste‘ değişkenine atadık. Çıktı, dizenin karakterlerinin bir listesi oldu.

Örnek 2:

#Bir tuple'ı listeye dönüştürme

rakamlar = (1,2,3,4) 
rakamlar_liste = list(rakamlar) 
print(rakamlar_liste) #Çıktı: [1, 2, 3, 4]

Benzer şekilde bu örnekte de ilk olarak ‘rakamlar‘ değişkenini bir tuple (1,2,3,4) olarak tanımladık. Daha sonra bu tuple’ı list() fonksiyonuna aktardık ve dönen değeri ‘rakamlar_liste‘ değişkenine atadık. Çıktı, tuple’ın sayılarından oluşan bir liste oldu.

Örnek 3:

#Aralığı listeye dönüştürme

sayilar = range(1,6) 
sayilar_liste = list(sayilar) 
print(sayilar_liste) #çıktı: [1, 2, 3, 4, 5]

sayilar‘ değişkenini 1’den 6’ya kadar bir aralık nesnesi olarak tanımladık. Daha sonra bu aralık nesnesini list() fonksiyonuna aktardık ve dönen değeri ‘sayilar_liste‘ değişkenine atadık.

Örnek 4:

#Boş bir liste oluşturma

bos_liste = liste() 
print(bos_liste) #çıktı: []

Bu örnekte, list() fonksiyonuna hiçbir argüman iletmedik, bu nedenle fonksiyon ‘bos_liste‘ değişkenine atanan boş bir liste döndürdü.

Örnek 5:

#Boş bir liste oluşturmanın başka bir yolu

bos_liste2 = [] 
print(bos_liste2) #çıktı: []

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

list() fonksiyonu Python’da çeşitli şekillerde kullanılabilir, en yaygın kullanım durumlarından bazıları şunlardır:

  • Dizeleri, tuple’ları ve diğer yinelenebilir nesneleri listelere dönüştürme
  • Bir listenin kopyasını oluşturma
  • Belirli sayıda öğe içeren yeni bir liste oluşturma
  • Boş bir liste oluşturma
  • Bir dizeyi sözcük listesine bölme
  • Bir sözlüğü anahtar-değer çiftleri listesine dönüştürme

Özetle, list() fonksiyonu Python’da yeni liste nesneleri oluşturmamıza, diğer yinelenebilir nesneleri listelere dönüştürmemize ve listelerin kopyalarını oluşturmamıza olanak tanıyan güçlü ve çok yönlü bir yerleşik fonksiyondur.

Bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir şeye daha bakalım:

list() fonksiyonu listenin uzunluğunu belirten, isteğe bağlı, ikinci bir argüman kabul edebilir. Bu argüman sağlandığında, liste, her biri ilk argümanın değerine sahip olacak şekilde belirtilen sayıda elemanla başlatılacaktır.

Örnek:

#Aynı değere sahip belirli sayıda elemandan oluşan bir liste oluşturma

uc_kelime = list("kelime", 3) 
print(uc_kelime) #çıktı: ['kelime', 'kelime', 'kelime']

Burada, liste fonksiyonuna iki argüman aktardık, birincisi eleman olarak ‘kelime‘ dizesi ve ikincisi listenin uzunluğu olarak 3 sayısı. Sonuç olarak, fonksiyon, hepsi ‘kelime‘ dizesi ile aynı olan 3 elemanlı yeni bir liste döndürdü.

Yukarıdaki kullanım durumlarına ek olarak, list() fonksiyonu mevcut bir listeden yeni bir liste oluşturmak için de kullanılabilir. Bu, orijinal listede değişiklik yapmadan bir listenin kopyasını oluşturmak istediğimizde yararlı olabilir.

Örnek:

# Bir listenin kopyasını oluşturma

original_list = [1, 2, 3, 4, 5] 
yeni_list = list(original_list) 
print(yeni_list) #Çıktı: [1, 2, 3, 4, 5]

ilk olarak ‘original_list‘ değişkenini [1, 2, 3, 4, 5] sayılarından oluşan bir liste olarak tanımladık. Daha sonra bu listeyi list() fonksiyonuna aktardık ve dönen değeri ‘yeni_list‘ değişkenine atadık. Sonuçta, yeni_list, orijinal_list listesinin bir kopyası oldu.

Sonuç olarak, list() fonksiyonu Python’da listeleri oluşturmak ve işlemek için birçok seçenek sunan çok kullanışlı bir yerleşik fonksiyondur. Yinelenebilir bir nesneyi listeye dönüştürmeniz, belirli sayıda öğeye sahip yeni bir liste oluşturmanız veya mevcut bir listenin kopyasını oluşturmanız gereken durumlarda kullanılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top