koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python len() Fonksiyonu

Python yerleşik fonksiyonlarından biri de len() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, ister string, ister liste, ister tuple veya sözlük olsun, belirli bir nesnenin uzunluğunu bulmak için kullanılır.

len() işlevi ne yapar ve nasıl çalışır?

Python’daki len() fonksiyonu, verilen bir nesnenin uzunluğunu bulmak için kullanılır. Nesne bir string, bir liste, bir tuple veya bir sözlük olabilir. len() fonksiyonu nesnedeki öğe sayısını döndürür.

Örneğin, elinizde bir sayı listesi varsa ve listede kaç sayı olduğunu öğrenmek istiyorsanız, len() fonksiyonunu kullanabilirsiniz:

sayilar = [1, 2, 3, 4, 5] 
print(len(sayilar))

Listede 5 sayı olduğu için bu çıktı 5 olacaktır.

Bir dizedeki karakter sayısını bulmak için len() işlevini de kullanabilirsiniz.

kelime = "merhaba" 
print(len(kelime))

“merhaba” kelimesinde 7 karakter olduğu için bu çıktı 7 olacaktır.

len() işlevinin nesnenin bellekteki boyutunu değil, yalnızca nesnedeki öğe sayısını saydığını unutmamak önemlidir.

Kodunuzda len() işlevini kullanmak için sözdizimi

len() fonksiyonunun sözdizimi oldukça basittir. len() fonksiyonuna uzunluğunu bulmak istediğiniz nesne parametre olarak verilir. Örneğin:

len(object)

len() fonksiyonunun örneklerle kullanımı

len() fonksiyonunu kodunuzda nasıl kullanacağınıza dair birkaç örneğe bakalım:

# Bir listenin uzunluğunu bulun 
sayilar = [1, 2, 3, 4, 5] 
print(len(sayilar)) # Çıktı: 5

# Bir tuple'ın uzunluğunu bulun 
gunler = ("Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", "Cumartesi", "Pazar")
print(len(gunler)) # Çıktı: 7

# Bir dizenin uzunluğunu bulun 
kelime = "merhaba" 
print(len(kelime)) # Çıktı: 7

# Bir sözlüğün uzunluğunu bulun 
kisi = {"isim": "Ahmet", "yaş": 30, "şehir": "İstanbul"} 
print(len(kisi)) # Çıktı: 3

Python uygulamalarında len() fonksiyonu için yaygın kullanım durumları

len() fonksiyonu birçok farklı Python uygulaması için kullanışlı bir araçtır. len() fonksiyonunun birkaç yaygın kullanım durumuna bakalım:

  • Bir liste, tuple veya sözlükteki öğelerin sayısını sayma
  • Belirli bir uzunluk gereksinimini karşıladığından emin olmak için kullanıcı girdisini doğrulama
  • Bir liste, tuple veya sözlükteki öğeler arasında döngü oluşturma ve her bir öğe için bir eylem gerçekleştirme
  • Metin analizi veya doğal dil işleme görevleri için bir dizenin boyutunu belirleme
  • Belirli bir karakter sınırına sığmasını sağlamak için bir dizedeki karakter sayısını hesaplama

Kodunuzda len() fonksiyonunu kullanırken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şeye daha bakalım.

Öncelikle, len() fonksiyonunun yalnızca dizeler, listeler, tuplelar ve sözlükler gibi yinelenebilir nesneler üzerinde çalıştığını belirtmek önemlidir. Eğer len() fonksiyonunu yinelenebilir olmayan bir nesne üzerinde kullanmaya çalışırsanız, bir TypeError alırsınız.

Ayrıca, len() fonksiyonunun bir nesnedeki öğe sayısını saydığını, nesnenin bellekteki boyutunu saymadığını unutmayın. Dolayısıyla, çok fazla veri içeren büyük bir nesneniz varsa, len() işlevi nesnenin kapladığı bellek miktarını değil, yalnızca nesnedeki öğe sayısını döndürür.

Ayrıca, bir dizenin uzunluğunu bulmanın başka yolları da vardır, örneğin str.__len__() yöntemini veya str.length niteliğini kullanmak gibi. str.length‘in bir yöntem değil, bir nitelik olduğunu ve len() yöntemiyle aynı sonucu döndürdüğünü unutmamak önemlidir.

kelime = "merhaba"
print(kelime.__len__()) # Çıktı: 7
print(kelime.length) # Çıktı: 7

Sonuç olarak, len() işlevi Python’da çeşitli farklı nesne türlerinin uzunluğunu bulmak için kullanabileceğiniz basit ve kullanışlı bir araçtır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top