koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python iter() Fonksiyonu

Python’un iter() fonksiyonu, yineleyiciler oluşturmak ve işlemek için kullanılır.

iter() fonksiyonu ne işe yarar?

Python’daki iter() fonksiyonu bir yinelenebilirden bir iterator nesnesi oluşturmak için kullanılır. Yinelenebilir nesne, liste, tuple veya string gibi üzerinde döngü yapılabilen bir nesnedir. Yineleyici nesnesi daha sonra next() işlevini kullanarak yinelenebilir öğeler arasında geçiş yapmak için kullanılabilir.

Fonksiyon nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

iter() fonksiyonu için sözdizimi aşağıdaki gibidir:

iter(yinelenebilir)

Burada yinelenebilir, yineleyici oluşturmak istediğiniz nesnedir.

Örneğin, sayilar adında bir sayı listeniz olduğunu varsayalım:

sayilar = [1, 2, 3, 4, 5]

Bu liste için iter() fonksiyonunu kullanarak aşağıdaki gibi bir yineleyici nesnesi oluşturabilirsiniz:

sayilar_iterator = iter(sayilar)

Daha sonra listenin her bir öğesine teker teker erişmek için next() işlevini kullanabilirsiniz:

print(next(sayilar_iterator)) # Çıktı: 1
print(next(sayilar_iterator)) # Çıktı: 2
print(next(sayilar_iterator)) # Çıktı: 3

Örneklerle iter() fonksiyonunun kullanımı

Örnek 1: Bir liste üzerinde yineleme

# bir sayı listesi oluşturun 
sayilar = [1, 2, 3, 4, 5]

# liste için bir yineleyici oluşturun 
sayilar_iterator = iter(sayilar)

# listenin her bir öğesini yazdırmak için bir for döngüsü kullanın 
for i in sayilar_iterator: 
  print(i)

Örnek 2: Bir tuple üzerinde yineleme

# sözcüklerden oluşan bir tuple oluşturun 
kelime = ('merhaba', 'nasılsın', 'iyiyim', 'sen nasılsın')

# tuple için bir yineleyici oluşturun
kelime_iterator = iter(kelime) 

# tuple'ın her bir elemanını yazdırmak için next() işlevini kullanın 
print(next(kelime_iterator)) 
print(next(kelime_iterator)) 
print(next(kelime_iterator))

Örnek 3: Bir dize üzerinde yineleme

# bir dize oluşturun 
metin = "Merhaba Dünya"

# dize için bir yineleyici oluşturun 
metin_yineleyici = iter(metin)

# dizenin her karakterini yazdırmak için bir for döngüsü kullanın 
for i in metin_iterator: 
  print(i)

Örnek 4: Sözlük üzerinde yineleme

# bir sözlük oluşturun 
sozluk = {1: 'bir', 2: 'iki', 3: 'üç'}

# sözlüğün anahtarları için bir yineleyici oluşturun 
sozluk_yineleyici = iter(sozluk)

# sözlüğün her bir anahtarını yazdırmak için next() işlevini kullanın 
print(next(sozluk_iterator)) 
print(next(sozluk_iterator))

Gördüğünüz gibi iter() ile farklı data formatlarında çalışabiliyoruz. Şimdi dosya işlemlerine bakalım:

Örnek 5: Bir dosya üzerinde yineleme

# bir dosya açın 
dosya = open('dosya.txt', 'r')

# dosya için bir yineleyici oluşturun 
dosya_yineleyici = iter(dosya)

# dosyanın her satırını yazdırmak için bir for döngüsü kullanın 
for i in dosya_iterator: 
  print(i)

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

iter() fonksiyonu, aşağıdaki gibi birçok farklı Python uygulamasında kullanılır:

 • Liste, tuple, dize veya sözlük öğeleri arasında döngü
 • Bir dosyadan her seferinde bir satır veri okuma
 • Bir grafik veya ağaç veri yapısı üzerinde gezinme
 • Kendi sınıflarınız için özel yineleyiciler oluşturma
 • Iterator tasarım desenini uygulama

Buna ek olarak, iter() işlevi genellikle daha karmaşık işlemler gerçekleştirmek için next() işlevi, for döngüleri ve list() işlevi gibi diğer Python yerleşik işlevleri ve yapılarıyla birlikte kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top