koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python int() Fonksiyonu

Python’un int() fonksiyonu, bir değeri tamsayıya dönüştüren yerleşik bir fonksiyondur.

int() Fonksiyonu Ne İşe Yarar?

int() fonksiyonu bir değeri tamsayıya dönüştürmek için kullanılır. Bu bir sayı, dize veya hatta boolean değeri olabilir. Örneğin, bir floatı tam sayıya veya bir sayının dize gösterimini gerçek bir sayıya dönüştürmek için int() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. int() fonksiyonuna bir değer ilettiğinizde, fonksiyon bu değeri bir tamsayıya dönüştürmeye çalışır ve sonucu döndürür.

int() Fonksiyonu Nasıl Çalışır ve Söz Dizimi Nedir?

int() fonksiyonunu kullanmak için temel sözdizimi aşağıdaki gibidir:

int(deger)

burada deger, tamsayıya dönüştürmek istediğiniz değerdir.

int() fonksiyonu, kendisine aktardığınız değeri bir tamsayıya dönüştürmeye çalışacaktır. Değer bir sayıysa, sadece bu sayının tamsayı versiyonunu döndürür. Değer bir dizeyse, işlev dizeden bir sayı çıkarmaya çalışacak ve bunu bir tamsayı olarak döndürecektir. Değer bir boolean ise, True 1’e ve False 0’a dönüştürülür.

Örneklerle int() Fonksiyonunun Kullanımı

int() fonksiyonunu nasıl kullanabileceğinize dair birkaç örneğe bakalım:

Örnek 1: Bir floatı bir tamsayıya dönüştürme

x = 3.14
y = int(x)
print(y) # Çıktı: 3

Örnek 2: Bir dizeyi tam sayıya dönüştürme

x = "123"
y = int(x)
print(y) # Çıktı: 123

Örnek 3: Bir boole’u bir tamsayıya dönüştürme

x = True
y = int(x)
print(y) # Çıktı: 1

Örnek 4: Bir dizeyi dönüştürürken hataları işleme

x = "abc"
try:
  y = int(x)
except ValueError:
  print("'abc' bir tamsayıya dönüştürülemiyor")# Çıktı: "'abc' bir tamsayıya dönüştürülemiyor"

Örnek 5: Radix (taban) kullanımı

x = "1010"
y = int(x,2)
print(y) # Çıktı: 10

Örnek 6: Hata işleme ile radix (taban) kullanımı

x = "abc"
try:
  y = int(x, 16)
except ValueError:
  print("'abc' bir tamsayıya dönüştürülemiyor")# Çıktı: "'abc' bir tamsayıya dönüştürülemiyor"

Bu örneklerden de görebileceğiniz gibi, int() fonksiyonu çok çeşitli değerleri tamsayıya dönüştürmek için kullanılabilir.

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

int() fonksiyonunun en yaygın kullanım durumlarına bakalım:

 • Sayı içeren dizeleri tam sayılara dönüştürme: Örneğin, bir metin kutusundaki kullanıcı girdisini hesaplamalarda kullanılabilecek bir sayıya dönüştürmek için int() işlevini kullanabilirsiniz.
 • Float’i tamsayıya dönüştürme: int() fonksiyonu, bir sayının ondalık kısmını kaldırmak ve tamsayıya dönüştürmek için kullanılabilir.
 • Boolean değerlerini tam sayılara dönüştürme: Bir boole değerini bir hesaplamada veya bir dizide dizin olarak kullanmanız gerektiğinde yararlı olabilir.
 • Değerleri dönüştürürken hataları işleme: int() fonksiyonu, kendisine aktarılan değer geçerli bir sayı değilse bir ValueError istisnası oluşturabilir. Bir try-except bloğu kullanarak, bu hataları yakalayabilir ve kodunuzda zarif bir şekilde işleyebilirsiniz.
 • Dizeleri dönüştürürken radiks (taban) kullanma: int() fonksiyonu, dizenin temsil ettiği sayının tabanını belirten ikinci bir bağımsız değişken de alabilir. Bu, ikili, sekizli veya onaltılı sayılarla çalışırken yararlı olabilir.

Sonuç olarak, Python’un int() fonksiyonu değerleri tam sayılara dönüştürmek için önemli bir araçtır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top