koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python globals() Fonksiyonu

Python’un globals() işlevi, geçerli global sembol tablosunun bir sözlüğünü döndüren yerleşik bir işlevdir. Bu fonksiyon, Python betiğindeki global değişkenlere erişmek ve bunları değiştirmek için kullanılabilir.

globals() fonksiyonu ne işe yarar?

globals() fonksiyonu, geçerli global sembol tablosunun bir sözlüğünü döndürür. Bu sözlük, her global değişken için bir anahtar-değer çifti içerir; burada anahtar değişken adı, değer ise değişkenin değeridir. Bu fonksiyon, bir Python betiğindeki global değişkenlere erişmek ve bunları değiştirmek için kullanılabilir.

Fonksiyon nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

globals() fonksiyonunun söz dizimi oldukça basittir:

globals() 

Fonksiyon argüman almaz ve geçerli global sembol tablosunun bir sözlüğünü döndürür.

Bir global değişkenin değerine, globals() fonksiyonu tarafından döndürülen sözlükte değişken adını anahtar olarak kullanarak erişebilirsiniz. Örneğin, x adında ve değeri 5 olan bir global değişkeniniz varsa, globals()["x"] kullanarak 5 değerine erişebilirsiniz. Ayrıca globals() fonksiyonu tarafından döndürülen sözlükteki anahtara yeni bir değer atayarak da global bir değişkenin değerini değiştirebilirsiniz. Örneğin, x değerini 10 olarak değiştirmek için globals()["x"] = 10 kullanabilirsiniz.

Örnekle globals() fonksiyonunun kullanımı

globals() fonksiyonunu kodunuzda nasıl kullanabileceğinize dair bazı örneklere bakalım:

Örnek 1: Global bir değişkene erişim

x = 5
print(globals()["x"]) # Çıktı: 5

Bu örnekte, ilk olarak 5 değerine sahip bir global x değişkeni tanımlıyoruz. Ardından, x değerine erişmek ve ekrana yazdırmak için globals() fonksiyonunu kullanıyoruz.

Örnek 2: Global bir değişkeni değiştirme

x = 5
globals()["x"] = 10
print(x) # Çıktı: 10

İlk olarak 5 değerinde bir global x değişkeni tanımliyoruz. Ardından, x‘in değerini 10 olarak değiştirmek için globals() fonksiyonunu kullanıyoruz. Son olarak, değiştirildiğini onaylamak için x değerini ekrana yazdırıyoruz.

Örnek 3: Birden fazla global değişkene erişim

x = 5
y = "Merhaba Dünya!"
global_vars = globals()
print(global_vars["x"]) # Çıktı: 5print(global_vars["y"]) # Çıktı: "Merhaba Dünya!"

Bu örnekte, x ve y olmak üzere iki global değişken tanımlıyoruz. Ardından, globals() fonksiyonunu kullanarak mevcut global sembol tablosunun bir sözlüğünü alıyor ve global_vars değişkenine atıyoruz. Son olarak, değerlerine erişmek ve bunları ekrana yazdırmak için x ve y‘nin anahtarlarını kullanıyoruz.

Örnek 4: Birden fazla global değişkeni değiştirme

x = 5
y = "Merhaba Dünya!"
global_vars = globals()
global_vars["x"] = 10
global_vars["y"] = "Merhaba Dünya!"print(x) # Çıktı: 10print(y) # Çıktı: "Merhaba Dünya!"

Örnek 5: Mevcut olmayan bir global değişkene erişim

global_vars = globals()
print(global_vars["z"]) # Çıktı: KeyError: 'z'

Bu örnekte, mevcut global sembol tablosunun sözlüğünü almak için globals() fonksiyonunu kullanıyoruz ve bunu global_vars değişkenine atıyoruz. Daha sonra mevcut olmayan bir global değişkene, z degiskenine, erişmeye çalışıyoruz, bu bir KeyError oluşturacak.

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

globals() fonksiyonu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilir:

  • Kod içinde global değişkenlere erişme ve bunları değiştirme
  • Global değişkenleri dinamik olarak oluşturma ve güncelleme
  • Hata ayıklama ve global değişkenlerin durumunu denetleme
  • Daha büyük bir proje için global değişken yöneticisi uygulama
  • Bir komut dosyasındaki farklı modüller veya işlevler arasında iletişimi etkinleştirme

Global değişkenlerin kullanımının kodunuzu daha az okunabilir ve sürdürülebilir hale getirebileceğini unutmamanız önemli. Genellikle global değişkenler kullanmak yerine yerel değişkenler kullanmanız ve bunları fonksiyonlara argüman olarak aktarmanız önerilir. globals() fonksiyonu dikkatli bir şekilde ve yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top