koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python getattr() Fonksiyonu

Python’un getattr() fonksiyonu nesneler ve nesnelerin nitelikleri ile çalışmak için kullanılır. Nesnenin özniteliğine, özniteliğin adı ile erişmenizi sağlar. Öznitelik ismi string olarak verilir. Bu özellikle dinamik özniteliklerle çalışırken veya erişmek istediğiniz özniteliğin tam adını önceden bilmediğiniz durumlarda yararlı olabilir.

Bu yazıda getattr() fonksiyonunun ne yaptığına ve nasıl çalıştığına daha yakından bakacağız.

getattr() işlevi ne yapar?

getattr() fonksiyonu, özniteliğin adını bir string olarak verdiğinizde nesnenin özniteliğine erişmenizi sağlayan yerleşik bir Python fonksiyonudur. İki bağımsız değişken alır: özniteliğine erişmek istediğiniz nesne ve erişmek istediğiniz özniteliğin string adı. Öznitelik mevcutsa, getattr() işlevi özniteliğin değerini döndürür. Öznitelik mevcut değilse, getattr() bir AttributeError yükseltir.

Örneğin, isim (ad) ve yas (yaş) olmak üzere iki özniteliğe sahip basit bir Person nesnesini tanımlayan aşağıdaki Python sınıfını düşünün:

class Person:
  def __init__(self, isim, yas):
    self.isim = isim
    self.yas = yas

Person sınıfının bir objesini oluşturup person değişkenine atarsak, isim ve yas niteliklerine doğrudan erişebiliriz:

person = Person("Ahmet", 30)
print(person.isim) # "Ahmet"
print(person.yas) # 30

Alternatif olarak, aynı niteliklere erişmek için getattr() fonksiyonunu kullanabiliriz:

print(getattr(person, "isim")) # "Ahmet"
print(getattr(person, "yas")) # 30

getattr() fonksiyonu nasıl çalışır ve söz dizimi nedir?

getattr() fonksiyonu aşağıdaki sözdizimini kullanır:

getattr(object, oznitelik_adi)

Burada object, özniteliğine erişmek istediğiniz nesne ve oznitelik_adi ise erişmek istediğiniz özniteliğin adını içeren bir dizedir.

getattr() işlevi, önce özniteliğin nesne üzerinde var olup olmadığını kontrol ederek çalışır. Eğer varsa, özniteliğin değerini döndürür. Öznitelik mevcut değilse, getattr() bir AttributeError yükseltir.

Örneklerle fonksiyonun kullanımı

getattr() fonksiyonunu kodunuzda nasıl kullanabileceğinize dair örneklere bakalim:

Örnek 1: getattr() kullanarak bir niteliğe erişme

class Person:
  def __init__(self, isim, yas):
    self.isim = isim
    self.yas = yas

person = Person("Ahmet", 30)
print(getattr(person, "isim")) # "Ahmet"

Örnek 2: getattr() ile AttributeError’i yakalama

class Person:
  def __init__(self, isim, yas):
    self.isim = isim
    self.yas = yas

person = Person("Ahmet", 30)
try:
  print(getattr(person, "meslek")) # AttributeError
except AttributeError:
  print("Meslek bilgisi yok.") # "Meslek bilgisi yok."

Örnek 3: Dinamik bir niteliğe erişmek için getattr() işlevini kullanma

class Person:
  def __init__(self, isim, yas):
    self.isim = isim
    self.yas = yas

person = Person("Ahmet", 30)
oznitelik_adi = "isim"
print(getattr(person, oznitelik_adi)) # "Ahmet"

oznitelik_adi = "yas"
print(getattr(person, oznitelik_adi)) # 30

Bu örnekte, person nesnesinin isim ve yas niteliklerine erişmek için getattr() işlevini kullanıyoruz, ancak nitelik adı bir oznitelik_adi değişkeninde saklanıyor. Bu yöntem, niteliklere tam adlarını önceden bilmeden dinamik olarak erişmemizi sağlar.

Örnek 4: getattr() işlevini varsayılan değerle kullanma

class Person:
  def __init__(self, isim, yas):
    self.isim = isim
    self.yas = yas

person = Person("Ahmet", 30)
meslek = getattr(person, "meslek", "bilinmiyor")
print(meslek) # "bilinmiyor"

Bu örnekte, person nesnesinin meslek niteliğine erişmeye çalışmak için getattr() işlevini kullanıyoruz, ancak bu nitelik mevcut değil. Burada, getattr() fonksiyonuna üçüncü argüman olarak “bilinmiyor” varsayılan değerini verdik. Bu, özniteliğin mevcut olmaması durumunda getattr() fonksiyonunun hata vermek yerine varsayılan değeri döndüreceği anlamına gelir.

Örnek 5: getattr() işlevini bir fonksiyonla kullanma

class Person:
  def __init__(self, isim, yas):
    self.isim = isim
    self.yas = yas

  def bilgi_al(self):
    return f"Isim: {self.isim}, Yas: {self.yas}"

person = Person("Ahmet", 30)
bilgi_metodu = getattr(person, "bilgi_al")
print(bilgi_metodu()) # "Isim: Ahmet, Yas: 30"

Bu örnekte, person nesnesinin bilgi_al yöntemine erişmek için getattr() işlevini kullanıyoruz. getattr() fonksiyonu ile metodu bir fonksiyon nesnesi olarak döndürebiliriz. Daha sonra metodu çalıştırmak için çağırabiliriz.

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

getattr() işlevi için birkaç yaygın kullanım durumu bulunur:

 • Dinamik özniteliklerle çalışırken, öznitelik adlarını doğrudan kodunuzda sabit olarak kodlamak yerine, adları değişkenlerde saklanan özniteliklere erişmek için getattr() işlevini kullanabilirsiniz.
 • Önceden erişmek istediğiniz niteliklerin tam adlarını bilmiyorsanız, bunlara erişmek için kullanabilirsiniz.
 • Var olabilecek veya olmayabilecek bir nitelik için varsayılan bir değer sağlamak istediğinizde, getattr() işlevini varsayılan bir değerle kullanabilirsiniz.
 • Bir nesnenin yöntemine erişmek ve bir işlev olarak çağırmak için getattr() işlevini kullanabilirsiniz.

Çok sayıda nitelik ve yöntemle çalışırken şunları yapabilirsiniz:

 • Niteliklere tek tek elle erişmek yerine programatik olarak erişip işlemek için,
 • Harici kütüphaneler veya modüllerle çalışırken, bu niteliklerin ve yöntemlerin tam adlarını önceden bilmeseniz bile, niteliklerine ve yöntemlerine erişmek için,
 • Serileştirilmiş verilerle çalışırken, serileştirilmiş nesnelerin özelliklerine dinamik olarak erişmek için,
 • Python’da gelişmiş yansıma ile çalışırken, bir nesnenin niteliklerine, yöntemlerine ve özelliklerine erişmek için getattr() işlevini kullanabilirsiniz.

Özet olarak getattr() fonksiyonu Python’da nesneler ve nesnelerin nitelikleri ile çalışmak için güçlü bir araçtır. Niteliklere dinamik olarak ve varsayılan bir değerle erişmenizi sağlar. Nesne özelliklerine programatik olarak erişmeniz gereken birçok durumda yaygın olarak kullanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top