koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python frozenset() Fonksiyonu

Python frozenset() fonksiyonu, değişmez set objeleri oluşturmanızı sağlar. Değişmez set objeleri, adından da anlaşılacağı üzere, oluşturulduktan sonra değiştirilemeyen objelerdir. Bu özellik, bir setteki öğelerin sabit kalmasını sağlamak istediğiniz durumlarda yararlı olabilir.

frozenset() fonksiyonu ne işe yarar?

frozenset() fonksiyonu Python’da yeni bir değişmez set nesnesi oluşturan yerleşik bir fonksiyondur. Bir frozenset içindeki öğeler benzersizdir ve set oluşturulduktan sonra değiştirilemez. Normal bir setin aksine, frozenset bir sözlükte anahtar olarak veya başka bir sette öğe olarak kullanılabilir.

frozenset() işlevi nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

frozenset() fonksiyonu, argüman olarak liste veya tuple gibi bir iterable alır ve yeni bir frozenset nesnesi döndürür. frozenset() fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

frozenset(iterable)

Örneğin, bir liste kullanarak tam sayılardan oluşan bir frozenset’i nasıl oluşturabileceğimize bakalım:

# Tamsayılardan oluşan bir frozenset oluşturalım
sayilar = [1, 2, 3, 4, 5]
kilitli_sayilar = frozenset(sayilar)
print(kilitli_sayilar)

Çıktı: frozenset({1, 2, 3, 4, 5})

frozenset() fonksiyonunun örneklerle kullanımı

frozenset() fonksiyonunu kodunuzda nasıl kullanabileceğinize dair birkaç örneğe bakalım:

Örnek 1: Bir listeden frozenset oluşturma

# Bir listeden frozenset oluşturma
sehirler = ["Ankara", "İstanbul", "İzmir", "Bursa", "Adana"]
kilitli_sehirler = frozenset(sehirler)
print(kilitli_sehirler)

Çıktı: frozenset({'Ankara', 'Istanbul', 'Izmir', 'Bursa', 'Adana'})

Örnek 2: frozenseti sözlükte anahtar olarak kullanma

# Sözlükte anahtar olarak bir frozenset kullanma
kilitli_sehirler = frozenset(["Ankara", "İstanbul", "İzmir", "Bursa", "Adana"])
sehirler_nufus = { kilitli_sehirler : [5000000, 15000000, 4000000, 2000000, 2500000]}
print(sehirler_nufus)

Çıktı: {frozenset({'Ankara', 'Istanbul', 'Izmir', 'Bursa', 'Adana'}): [5000000, 15000000, 4000000, 2000000, 2500000]}

Örnek 3: frozenseti bir liste öğesi olarak kullanma

# Bir frozenseti bir listenin elemanı olarak kullanma
kilitli_sehirler1 = frozenset(["Ankara", "İstanbul", "İzmir"])
kilitli_sehirler2 = frozenset(["Bursa", "Adana", "İstanbul"])
sehirler = {kilitli_sehirler1, kilitli_sehirler2}
print(sehirler)

Çıktı: {frozenset({'Istanbul', 'Ankara', 'Izmir'}), frozenset({'Istanbul', 'Adana', 'Bursa'})}

Örnek 4: Boş bir frozenset oluşturma

# Boş bir frozenset oluşturma
bos_kilitli_set = frozenset()
print(bos_kilitli_set)

Çıktı: frozenset()

Örnek 5: Bir frozensetten öğeleri açma

# Bir frozensetten öğeleri çıkarma
kilitli_sehirler = frozenset(["Ankara", "İstanbul", "İzmir", "Bursa", "Adana"])
sehir1, sehir2, sehir3, sehir4, sehir5 = kilitli_sehirler 
print(sehir1)
print(sehir2)
print(sehir3)
print(sehir4)
print(sehir5)

Çıktı:

Ankara
İstanbul
İzmir
Bursa
Adana

Örnek 6: Bir frozenset üzerinde yineleme yapma

# Bir frozenset üzerinde yineleme
kilitli_sehirler = frozenset(["Ankara", "İstanbul", "İzmir", "Bursa", "Adana"])
for sehir in kilitli_sehirler:
    print(sehir)

Çıktı:

Ankara
İstanbul
İzmir
Bursa
Adana

Bu örneklerden de görebileceğiniz gibi, frozenset() fonksiyonu kodunuzda çeşitli şekillerde kullanılabilir.

frozenset() fonksiyonu için yaygın kullanım durumları

  1. Bir setteki öğelerin sabit kalmasını ve değiştirilememesini sağlamak istediğinizde
  2. Bir seti sözlükte anahtar olarak kullanmak istediğinizde
  3. Bir seti başka bir sette eleman olarak kullanmak istediğinizde

Sonuç olarak, frozenset() fonksiyonu Python’da değişmez set objeleri oluşturmanızı sağlayan kullanışlı bir araçtır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top