koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python float() Fonksiyonu

Python’un float() fonksiyonu, bir sayıyı veya dizeyi float türüne dönüştürmenizi sağlayan yerleşik bir fonksiyondur.

Fonksiyonun sözdizimine ve nasıl çalıştığına bir göz atarak başlayacağız. Daha sonra, float() fonksiyonunu kodunuzda nasıl kullanacağınıza dair bazı örneklere geçeceğiz. Ayrıca farklı uygulama türlerinde float() fonksiyonunun en yaygın kullanım alanlarından bazılarını ele alacağız.

float() Fonksiyonu Ne İşe Yarar?

Python’daki float() fonksiyonu, bir sayıyı veya stringi floata dönüştürmek için kullanılır. Bu, bir sayı veya dize olan bir değeri argüman olarak alması ve ondalık sayıya dönüştürmesi anlamına gelir.

Örneğin, 5 gibi bir tamsayı değeriniz varsa ve bunu floata dönüştürmek istiyorsanız, float() fonksiyonunu şu şekilde kullanabilirsiniz:

>>> sayi = 5
>>> yazi = "3.14"
>>> float_sayi = float(sayi)
>>> float_yazi = float(yazi)
>>> print(float_sayi)
5.0
>>> print(float_yazi)
3.14

Bu örnekte, ilk olarak sayi adında bir tamsayı değişkeni ve yazi adında bir dize değişkeni tanımlıyoruz. Ardından, sayi tamsayısını floata dönüştürmek için float() fonksiyonunu kullanıyoruz ve sonucu float_sayi adlı yeni bir değişkende saklıyoruz. Ayrıca float() fonksiyonunu yazi stringini dönüştürmek ve sonucu float_yazi adlı yeni bir değişkende saklamak için kullanıyoruz.

Çıktıdan da görebileceğiniz gibi, float() fonksiyonu hem tamsayıyı hem de dizeyi dönüştürdü.

Fonksiyona aktarılan dize geçerli bir sayı değilse, fonksiyonun bir ValueError istisnası oluşturacağını unutmamak gerekir.

float() Fonksiyonu Nasıl Çalışır ve Söz Dizimi Nedir?

Python’daki float() fonksiyonu çok basit bir sözdizimine sahiptir:

float(x)

Burada x, floata dönüştürmek istediğiniz sayı veya stringtir.

Fonksiyon çağrıldığında, önce girdinin türünü kontrol eder. Girdi bir sayı ise, aynı sayıyı bir float olarak döndürür. Girdi bir string ise, stringi bir floata ayrıştırmaya çalışır ve sonucu döndürür.

Örneğin, işlevi bir tamsayı ile çağırırsanız, bir float türünde aynı tamsayıyı döndürür:

Örnek 1: Bir Tamsayıyı Float’a Dönüştürme

>>> sayi = 5
>>> float_sayi = float(sayi)
>>> print(float_sayi)
5.0

Öte yandan, fonksiyonu geçerli bir sayı içeren bir dize ile çağırırsanız, ayrıştırılmış float değerini döndürür:

Örnek 2: Stringi Float’a Dönüştürme

>>> yazi = "3.14"
>>> float_yazi = float(yazi)
>>> print(float_yazi)
3.14

Örneklerle float() Kullanımı

Artık float() fonksiyonunun ne yaptığını ve nasıl çalıştığını bildiğimize göre, kodunuzda nasıl kullanacağınıza dair bazı örneklere göz atalım.

Örnek 3: ValueError İstisnasının İşlenmesi

Bu örnekte, float() fonksiyonunun geçersiz bir dize iletildiğinde nasıl ValueError istisnası oluşturduğunu göreceğiz:

>>> yazi = "sayi_degil"
>> float_yazi = float(yazi)
ValueError: string float'a dönüştürülemedi: 'sayi_degil'

float() fonksiyonuna “sayi_degil” dizesini aktarıyoruz, bu geçerli bir sayı olmadığı için fonksiyon bir ValueError istisnası oluşturuyor.

Örnek 4: Kullanıcı Girdisini Dönüştürmek için float() Kullanma

Bir kullanıcı girdisini float’a dönüştürmek için float() fonksiyonunu kullanalım:

>>> sayi = input("Lütfen bir sayı girin: ")
Lütfen bir sayı girin: 3.14
>>> float_sayi = float(sayi)
>>> print(float_sayi)
3.14

Bu örnekte, bir kullanıcı girdisi almak için input() fonksiyonunu kullanıyoruz ve bunu sayi değişkeninde saklıyoruz. Daha sonra sayi değişkenini float() fonksiyonuna aktarıyoruz, bu da onu bir floata dönüştürüyor.

Örnek 5: Matematiksel Bir İşlemde float() Kullanımı

float() fonksiyonunun matematiksel bir işlemde nasıl kullanılacağına bakalım:

>>> sayi1 = 5
>>> sayi2 = 3
>>> sonuc = float(sayi1) / sayi2
>>> print(sonuc)
1.6666666666666667

Bu örnekte, sayi1‘in float versiyonunu sayi2‘ye bölüyoruz ve sonucu sonuc değişkeninde saklıyoruz.

float() Fonksiyonu için Yaygın Kullanım Durumları

float() işlevinin en yaygın kullanım durumlarından bazıları şunlardır:

  • Kullanıcı girdisini float’a dönüştürme: Birçok durumda, kullanıcıdan bir sayı almak ve bu sayı üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. float() fonksiyonu, matematiksel işlemlerde kullanılabilmesi için kullanıcı girdisini bir floata dönüştürmek için kullanılabilir.
  • Sayıları görüntülemek için biçimlendirme: Bir sayıyı belirli bir biçimde görüntülemeniz gerekiyorsa, float() işlevi kullanılarak sayının ondalıklı olarak görüntülenmesi sağlanabilir.
  • Ondalık sayılarla hesaplamalar yapma: float() işlevi, ondalık hesaplamaların gerçekleştirilebilmesi için tamsayıları ondalıklı sayılara dönüştürmek için kullanılabilir.
  • Stringi sayılara ayrıştırma: Harici kaynaklardan gelen verilerle çalışırken, sayıların dizeler olarak depolanması yaygındır. float() fonksiyonu, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için bu dizeleri sayılara ayrıştırmak için kullanılabilir.
  • Farklı kaynaklardan gelen verileri işleme: Yine benzer sekilde, farklı kaynaklardan (örn. CSV, JSON) gelen sayıları float’a dönüştürmek için kullanılabilir, böylece hesaplamalarda kullanılabilirler.

Sonuç olarak float fonksiyonu ile ilgili bilgilerimizi özetlemek gerekirse:

  • float() işlevi, bir sayıyı veya dizeyi floata dönüştürmek için kullanılır.
  • Fonksiyonun sözdizimi basittir: float(x) burada x dönüştürülecek sayı veya dizedir.
  • Geçersiz bir dize aktarılırsa fonksiyon ValueError istisnasını yükseltir.
  • float() fonksiyonu çok yönlüdür ve kullanıcı girdisini dönüştürme, görüntüleme için sayıları biçimlendirme, ondalık sayılarla hesaplamalar yapma, dizeleri sayılara ayrıştırma ve farklı kaynaklardan gelen verileri işleme gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top