koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python dict() Fonksiyonu

Python’un dict() işlevi, sözlükler oluşturmanıza ve bunları değiştirmenize olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Sözlük, her bir anahtarın benzersiz olduğu anahtar-değer çiftlerinden oluşan bir koleksiyondur. Bu eğitimde, dict() fonksiyonunun ne yaptığına, nasıl çalıştığına ve kodunuzda nasıl kullanabileceğinize daha yakından bakacağız.

dict() işlevi ne yapar?

dict() fonksiyonu yeni bir sözlük nesnesi oluşturur. Boş bir sözlük oluşturmak için hiçbir argüman olmadan veya bu anahtar-değer çiftleriyle bir sözlük oluşturmak için bir veya daha fazla anahtar-değer çiftiyle çağrılabilir. Örneğin:

# boş bir sözlük oluşturun
bos_sozluk = dict()

# anahtar-değer çiftleri içeren bir sözlük oluşturun
sozluk = dict(ad="Ali", soyad="Yılmaz", yas=30)

İşlev nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

dict() fonksiyonu, bir anahtar-değer çifti, anahtar-değer çiftleri listesi veya başka bir sözlük olabilen bir veya daha fazla bağımsız değişken alır. dict() fonksiyonunu çağırmak için sözdizimi aşağıdaki gibidir:

dict([anahtar_deger_ciftleri]))

Aşağıda dict() fonksiyonunu çağırmanın farklı yollarına ilişkin bazı örnekler verilmiştir:

# anahtar-değer çiftleri içeren bir sözlük oluşturun
sozluk = dict(ad="Ali", soyad="Yılmaz", yas=30)

# anahtar-değer çiftleri listesinden bir sözlük oluşturun
sozluk = dict([("ad", "Ali"), ("soyad", "Yılmaz"), ("yas", 30)])

# başka bir sözlükten bir sözlük oluşturun
sozluk2 = {"ad": "Mehmet", "soyad": "Çelik", "yas": 35}
sozluk3 = dict(sozluk2)

Örneklerle dict() fonksiyonunun kullanımı

Kodunuzda dict() fonksiyonunu nasıl kullanabileceğinize dair bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

Örnek 1: Boş bir sözlük oluşturma

# boş bir sözlük oluşturun
bos_sozluk = dict()

print(bos_sozluk) # çıktı: {}

Örnek 2: Anahtar-değer çiftleri içeren bir sözlük oluşturma

# anahtar-değer çiftleri içeren bir sözlük oluşturun
sozluk = dict(ad="Ali", soyad="Yılmaz", yas=30)

print(sozluk) # çıktı: {'ad': 'Ali', 'soyad': 'Yılmaz', 'yas': 30}

Örnek 3: Anahtar-değer çiftleri listesinden bir sözlük oluşturma

# anahtar-değer çiftleri listesinden bir sözlük oluşturun
sozluk = dict([("ad", "Mehmet"), ("soyad", "Çelik"), ("yas", 35)])

print(sozluk) # çıktı: {'ad': 'Mehmet', 'soyad': 'Çelik', 'yas': 35}

Örnek 4: Başka bir sözlükten sözlük oluşturma

# başka bir sözlükten bir sözlük oluşturun
sozluk2 = {"ad": "Ahmet", "soyad": "Kaya", "yas": 40}
sozluk3 = dict(sozluk2)

print(sozluk3) # çıktı: {'ad': 'Ahmet', 'soyad': 'Kaya', 'yas': 40}

Örnek 5: Bir sözlüğe anahtar-değer çiftleri ekleme

# boş bir sözlük oluşturun
sozluk = dict()

# sözlüğe anahtar-değer çiftleri ekleyin
sozluk["ad"] = "Hakan"
sozluk["soyad"] = "Günay"
sozluk["yas"] = 25

print(sozluk) # çıktı: {'reklam': 'Hakan', 'soyad': 'Günay', 'yas': 25}

Örnek 6: Sözlükteki değerlere erişme

sozluk = {"ad": "Fatih", "soyad": "Sarı", "yas": 32}

# değere anahtarla erişin
print(sozluk["ad"]) # çıktı: Fatih

# değere anahtarla erişmek için get() yöntemini kullanın
print(sozluk.get("yas"))  # çıktı: 32

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

Sözlükler Python’da çok kullanışlı bir veri yapısıdır ve aşağıdaki gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır:

  • Yapılandırma ayarlarının saklanması
  • Bir grup ilgili veriyi anahtar-değer çiftleri olarak temsil etme
  • Bir listedeki veya başka bir yinelenebilir dosyadaki öğelerin oluşumlarını sayma
  • Anahtarlara dayalı değerlere hızlı erişim için bir arama tablosu oluşturma
  • Verilerin listelerden veya diğer veri yapılarından daha verimli bir şekilde depolanması

Gördüğünüz gibi, dict() fonksiyonu çok yönlüdür ve Python kodunuzda birçok farklı şekilde kullanılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top