koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python complex() Fonksiyonu

Python’un complex() işlevi, karmaşık bir sayı oluşturmak için kullanılan yerleşik bir işlevdir. Karmaşık sayı, a + bj şeklinde yazılabilen bir sayıdır; burada a ve b gerçek sayılardır ve j hayali birimdir. complex() fonksiyonu farklı şekillerde karmaşık sayı oluşturmak için kullanılabilir. Bu eğitimde, complex() fonksiyonunun ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını ve kodunuzda nasıl kullanabileceğinizi örneklerle inceleyeceğiz. Ayrıca, farklı uygulamalarda bu fonksiyon için bazı yaygın kullanım durumlarına da bakacağız.

complex() fonksiyonu ne işe yarar?

complex() fonksiyonu, karmaşık bir sayıyı farklı şekillerde oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, biri gerçek kısım diğeri hayali kısım için olmak üzere iki gerçek sayı vererek veya karmaşık bir sayıyı temsil eden tek bir dize vererek karmaşık bir sayı oluşturabilirsiniz.

complex() Fonksiyonu Nasıl Çalışır ve Söz Dizimi Nedir?

complex() fonksiyonu karmaşık bir sayı oluşturmak için farklı şekillerde kullanılabilir. Fonksiyonun farklı sözdizimleriyle nasıl kullanılacağına bakalim:

# Gerçek ve hayali kısımları olan karmaşık bir sayı oluşturun
z = complex(1, 2) # 1 + 2j

# Bir dizeden karmaşık bir sayı oluşturun
z = complex("1+2j") # 1 + 2j

# Kayan noktalı bir sayıdan karmaşık bir sayı oluşturun
z = complex(1.5) # 1.5 + 0j

Karmaşık bir sayı oluşturmak için + ve j operatörlerini de kullanabilirsiniz:

e# + operatörünü kullanarak karmaşık bir sayı oluşturun
z = 1 + 2j

# j operatörünü kullanarak karmaşık bir sayı oluşturun
z = 1j

Örneklerle complex() Fonksiyonu Nasıl Kullanılır

# Gerçek ve hayali kısımları olan karmaşık bir sayı oluşturun
z = complex(1, 2)
print(z) # (1+2j)

# Bir dizeden karmaşık bir sayı oluşturun
z = complex("1+2j")
print(z) # (1+2j)

# Kayan noktalı bir sayıdan karmaşık bir sayı oluşturun
z = complex(1.5)
print(z) # (1.5+0j)

# + operatörünü kullanarak karmaşık bir sayı oluşturun
z = 1 + 2j
print(z) # (1+2j)

# j operatörünü kullanarak karmaşık bir sayı oluşturun
z = 1j
print(z) # 1j

Karmaşık sayılarla da aritmetik işlem gerçekleştirebilirsiniz:

# iki karmaşık sayının toplanması
z1 = 2+3j
z2 = 4+5j
z3 = z1+z2
print(z3) # (6+8j)

# iki karmaşık sayının çıkarılması
z1 = 2+3j
z2 = 4+5j
z3 = z1-z2
print(z3) # (-2-2j)

# iki karmaşık sayının çarpımı
z1 = 2+3j
z2 = 4+5j
z3 = z1*z2
print(z3) # (-7+22j)

# iki karmaşık sayının bölünmesi
z1 = 2+3j
z2 = 4+5j
z3 = z1/z2
print(z3) # (0.6341463414634146+0.07317073170731707j

complex() Fonksiyonu için Yaygın Kullanım Örnekleri

complex() fonksiyonu, karmaşık sayıların kullanıldığı çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Birkaç örnek aşağıda verilmiştir:

  • Fizik ve mühendislikte, karmaşık sayılar alternatif akım ve elektromanyetik dalgaları temsil etmek için kullanılır.
  • Matematikte karmaşık sayılar, karmaşık bir düzlemdeki noktaları temsil etmek ve karmaşık analiz yapmak için kullanılabilir.
  • Bilgisayar biliminde karmaşık sayılar, hesaplamalı geometri alanındaki sayıları temsil etmek için kullanılabilir.
  • Kriptografide, karmaşık sayılar şifreleme anahtarlarını temsil etmek için kullanılabilir.

Sonuç

Bu yazıda, Python’daki complex() fonksiyonunu ve karmaşık sayılar oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini öğrendik. Ayrıca, fonksiyonun farklı şekillerde nasıl kullanılacağına ve karmaşık sayılar oluşturmak için sözdizimine de baktık ve farklı uygulamalarda bu fonksiyon için bazı yaygın kullanım durumlarına da baktık.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top