koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Python classmethod() Fonksiyonu

classmethod() işlevi, Python’da bir yöntemin, sınıfın bir objesi yerine, sınıfa bağlanmasını sağlayan yerleşik bir işlevdir. Bu da, yöntemin, sınıfın bir objesi yerine sınıfın kendisi üzerinde çağrılabileceği anlamına gelir. classmethod() işlevi, bir sınıf için alternatif constructor oluşturmanın yanı sıra, sınıfın objesi yerine sınıfın kendisiyle çalışan yöntemler oluşturmak için kullanışlıdır.

Bu yazıda, classmethod() fonksiyonunu nasıl çalıştığı, sözdizimi, kullanım örnekleri, yaygın kullanım durumları ve Python’daki diğer yerleşik fonksiyonlar ve kütüphanelerle birlikte nasıl kullanılabileceği dahil olmak üzere ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ayrıca Python’daki benzer işlevlere ve aralarındaki farklara, classmethod() işlevini kullanırken dikkat edilmesi gereken performans hususlarına ve tuzaklara da bakacağız. Ek olarak, classmethod() fonksiyonunun sözlükler, listeler, dizeler ve kayan sayılar gibi farklı veri türleriyle kullanımını ele alacağız ve liste kavramalarında ve üretici ifadelerinde nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz. Ayrıca classmethod() fonksiyonunun ne zaman ve nasıl kullanılacağına ilişkin en iyi uygulamaları ve kuralları tartışacak ve popüler kütüphanelerde ve frameworklerde kullanımına ilişkin örnekler inceleyeceğiz. Hadi başlayalım.

classmethod() işlevi nasıl çalışır?

classmethod() işlevi, sınıfın örnekleri yerine sınıfın kendisi üzerinde çalışan bir yöntem tanımlamak için kullanılır. Bir yöntem classmethod() işleviyle süslendiğinde, ilk bağımsız değişkeni olarak sınıfın örneği yerine sınıfın kendisini alır. classmethod() işlevi, “@classmethod” dekoratörü ve ardından yöntem tanımı kullanılarak tanımlanır. İşte bir örnek:

class sinifim:
  def __init__(self, value):
    self.value = value
  
  @classmethod
  def from_string(cls, string):
    return cls(string)

Bu örnekte, from_string() yöntemi bir sınıf yöntemidir, çünkü “@classmethod” dekoratörü ile dekore edilmiştir. Yöntemin ilk bağımsız değişkeni, sınıfın kendisini ifade eden “cls “dir (“class “ın kısaltmasıdır). Bu yöntem, sınıfın bir objesi yerine sınıf üzerinde çağrılabilir:

>> obj = sinifim.from_string("Merhaba")
>> print(obj.değer)
Merhaba

Bu, bir sınıf için alternatif constructorler oluşturmada yardımcı olur. Aynı zamanda sınıfın örnekleri yerine sınıfın kendisiyle çalışan yöntemler oluşturmak için de kullanışlıdır.

Python 3.x’te @classmethod yerine yerleşik class anahtar sözcüğünü dekoratör olarak kullanabileceğinizi de belirtmek gerekir.

class sinifim:
  def __init__(self, value):
    self.value = value
  
  @class
  def from_string(cls, string):
    return cls(string)

Bu örnekte @classmethod yerine class anahtar sözcüğünü kullandık.

classmethod() fonksiyonunun kullanım örnekleri

Bu bölümde, classmethod() işlevinin nasıl kullanılacağına ilişkin bazı örneklere göz atacağız.

Örnek 1: Alternatif bir constructor oluşturma

class Kitap:
  def __init__(self, isim:str, yazari:str):
    self.isim = isim
    self.yazari = yazari
    
  @classmethod
  def dosyadan_olustur(cls, dosya_isim:str):
    with open(dosya_isim, "r") as dosya:
      isim = dosya.readline()
      yazari = dosya.readline()
      return cls(isim, yazari)

kitap = Kitap.dosyadan_olustur("kitap_bilgileri.txt")
print(kitap.isim)
print(kitap.yazari)

Bu örnekte, paraametre olarak kitabın adını ve yazarını alan Kitap adlı bir sınıf oluşturduk. Ayrıca, bir dosyayı okuyarak sınıfın bir örneğini oluşturan dosyadan_olustur adlı bir sınıf yöntemi oluşturduk. Metot girdi olarak dosya adını alıyor ve dosyadan kitap adını ve yazarını okuyarak sınıfın bir örneğini oluşturuyor.

Örnek 2: Sınıfla çalışmak için bir yöntem oluşturma

class Sinif:
  sinif_ozelligi = "Genel Ozellik"
  def __init__(self, ozellik:str):
    self.ozellik = ozellik

  @classmethod
  def sinif_ozelligini_degistir(cls, yeni_ozellik:str):
    cls.sinif_ozelligi = yeni_ozellik

sinif_nesnesi = Sinif("Ozellik 1")
print(sinif_nesnesi.ozellik)
print(sinif_nesnesi.sinif_ozelligi)
Sinif.sinif_ozelligini_degistir("Yeni Ozellik")
print(sinif_nesnesi.sinif_ozelligi)

Bu örnekte, sinif_ozelligi adında bir sınıf değişkeni ve ozellik adında bir örnek değişkeni olan Sinif class’ı oluşturduk. Ayrıca sinif_ozelligini_degistir adında sinif_ozelligi değişkenini değiştiren bir sınıf yöntemi oluşturduk. Daha sonra sınıfın bir örneğini oluşturduk ve örnek değişkeni ile sınıf değişkenini yazdırdık.

Örnek 3: Sınıf yöntemini kalıtım ile kullanma

class Baba:
  @classmethod
  def sinif_ozelligi(cls):
    return "Baba Sinifi"

class Cocuk(Baba):
  @classmethod
  def sinif_ozelligi(cls):
    return "Cocuk Sinifi"

print(Baba.sinif_ozelligi())
print(Cocuk.sinif_ozelligi())

“Baba Sinifi” dizesini döndüren “sinif ozelligi” adında bir sınıf metoduna sahip bir Baba sınıfımız ve Baba sınıfını miras alan ve yine “Cocuk Sinifi” dizesini döndüren sinif_ozelligi adında bir sınıf metoduna sahip başka bir Cocuk sınıfımız var. Baba sınıfında bu metodu çağırdığımızda “Baba Sinifi” döndürür. Aynı metodu Cocuk sınıfında çağırdığımızda, üst sınıftaki metodu geçersiz kıldığı için “Cocuk Sinifi” döndürür.

Örnek 4: Sınıf yöntemini staticmethod ile kullanma

class Sinif:
  sinif_ozelligi = "Genel Ozellik"
  def __init__(self, ozellik:str):
    self.ozellik = ozellik

  @classmethod
  def sinif_ozelligini_degistir(cls, yeni_ozellik:str):
    cls.sinif_ozelligi = yeni_ozellik
  
  @staticmethod
  def ozellik_kontrol(ozellik:str):
    if len(ozellik)>3:
      return True
    else:
      return False

sinif_nesnesi = Sinif("Ozellik 1")
print(Sinif.sinif_ozelligi)
print(Sinif.ozellik_kontrol("Ozellik 1"))

Bu örnekte, sinif_ozelligini_degistir adında bir sınıf metodu ve ozellik_kontrol adında bir statik metodu olan Sinif adında bir classımız var. Her iki yöntemi de sınıfın bir örneği üzerinde değil, sınıfın kendisi üzerinde çağırabiliriz. sinif_ozelligini_degistir sınıf yöntemi sınıf değişkenini değiştirir ve ozellik_kontrol statik yöntemi dizenin uzunluğunun 3’ten büyük olup olmadığını kontrol eder.

Bu örneklerle classmethod() fonksiyonunun Python’da alternatif constructorlere oluşturma, sınıfın kendisiyle çalışan yöntemler oluşturma ve kalıtım ve statik yöntemlerle kullanma gibi çeşitli şekillerde nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Bir sonraki bölümde, Python’da classmethod() fonksiyonunun yaygın kullanım durumlarını tartışacağız.

classmethod() işlevi için yaygın kullanım durumları

classmethod() işlevi, nesne yönelimli programlamada bir sınıf için alternatif constructor oluşturmanın yanı sıra objlerden ziyade sınıfın kendisiyle çalışan yöntemler oluşturmak için yaygın olarak kullanılır.

Yaygın kullanım durumlarından biri factory modelidir. Factory modelini kullandığınızda, diğer sınıfların yeni örneklerini oluşturmaktan sorumlu olan bir sınıf oluşturursunuz. Factory sınıfı, gerekli bilgileri alan ve istenen sınıfın bir örneğini döndüren bir sınıf yöntemine sahiptir. Bu şekilde, örnekleri oluşturan kodu değiştirmeden oluşturulan sınıfın uygulamasını değiştirebilirsiniz.

Classmethod’un bir başka yaygın kullanım alanı da metaprogramlamadır. Classmethod ile bir sınıfa metot ve nitelikler ekleyerek, değiştirerek veya kaldırarak çalışma zamanında sınıfın davranışını değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, sınıf metotları, farklı bir argüman kümesiyle sınıfın yeni bir örneğini oluşturan bir sınıf metodu oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır. Böylece, birden fazla şekilde başlatılabilen bir sınıf oluşturmak istediğinizde kullanabiliriz, ancak asıl başlatma işlemi aynıdır.

Bir sonraki bölümde classmethod() fonksiyonunun Python’daki diğer yerleşik fonksiyonlar ve kütüphaneler ile birlikte nasıl kullanılabileceğini inceleyeceğiz.

classmethod() fonksiyonunu Python’daki diğer yerleşik fonksiyonlar ve kütüphaneler ile kullanma

classmethod() fonksiyonu Python’daki diğer yerleşik fonksiyonlar ve kütüphaneler ile birlikte kullanılarak çeşitli sonuçlar elde edebiliriz.

Bunun bir örneği, classmethod() fonksiyonunun yerleşik super() fonksiyonuyla birlikte kullanılmasıdır. super() işlevi üst sınıftan bir yöntemi çağırmak için kullanılabilir ve classmethod() işleviyle birlikte kullanıldığında, bir alt sınıfın üst sınıfından sınıf yöntemi çağırmasına olanak tanır.

Bir başka örnek de classmethod() fonksiyonunun yerleşik property() fonksiyonuyla birlikte kullanılmasıdır. property() işlevi, bir yöntemi bir sınıfın salt okunur veya salt yazılır özelliği olarak tanımlamak için kullanılabilir. classmethod() işleviyle birlikte kullanıldığında, bir sınıfın bir sınıf yöntemini özellik olarak tanımlamasına olanak tanır.

Ayrıca classmethod() işlevi, Python’da Django ve Flask gibi popüler kütüphaneler ve frameworkler ile birlikte de kullanılabilir.

Bir sonraki bölümde Python’daki benzer fonksiyonlara ve aralarındaki farklara bakacağız.

Python’daki benzer fonksiyonlar ve aralarındaki farklar

Python’da classmethod() fonksiyonuna benzeyen başka yerleşik fonksiyonlar da vardır:

 • staticmethod() fonksiyonu: Bu fonksiyon, herhangi bir özel ilk argüman almayan ve sınıfa veya niteliklerine erişimi olmayan bir yöntem olan statik bir yöntem tanımlamak için kullanılır.
 • @staticmethod dekoratörü: Bu, statik bir yöntem tanımlamanın alternatif bir yoludur, staticmethod() işleviyle aynı şekilde kullanılır.
 • @abstractclassmethod dekoratörü: Bu dekoratör, bir yöntemin hem abstract bir yöntem hem de bir sınıf yöntemi olmasını sağlar. Yalnızca a abstract temel sınıfları (ABC’ler) ve soyut yöntemleri tanımlamak için altyapı sağlayan python’un abc modülünde kullanılabilir.

classmethod()’un bu fonksiyonlar ile arasındaki temel fark, sınıfa bağlanma ve ilk argümanı alma şekilleridir. classmethod() fonksiyonu sınıfa bağlıdır ve ilk argüman olarak sınıfı alır, staticmethod() fonksiyonu ise sınıfa bağlı değildir ve herhangi bir özel ilk argüman almaz.

Diğer bir fark ise, sınıf metotlarının sınıfa ve sınıfın niteliklerine erişimi varken, statik metotların sınıfa veya sınıfın niteliklerine erişimi olmamasıdır.

Özetle, classmethod() fonksiyonu sınıfın kendisiyle çalışan metotlar oluşturmak için, staticmethod() fonksiyonu ise sınıfa veya niteliklerine erişimi olmayan metotlar oluşturmak için kullanılır. Aynı zamanda sınıf metodu olan abstract metotlar oluşturmak için @abstractclassmethod dekoratörü kullanılır.

classmethod() işlevini kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve karşılaşılan sorunlar

classmethod() fonksiyonunu kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç performans tiyosu ve püf noktasına bakalım.

Öncelikle, classmethod’ların normal metotlardan biraz daha yavaş olduğunu belirtmek gerekir, çünkü ilk argüman olarak sınıfı alırlar. Ancak, çok sayıda örnekle çalışmadığınız veya performans açısından kritik bir ortamda çalışmadığınız sürece performanstaki fark genellikle ihmal edilebilir düzeydedir.

Bir başka husus da classmethod’ların sınıf hiyerarşisini daha karmaşık hale getirerek kodun anlaşılmasını ve bakımını daha zor hale getirebilmesidir. Bu nedenle, classmethod’ları mantıklı bir şekilde kullanmak ve bunları kullanmanın faydalarının eklenen karmaşıklığa ağır bastığından emin olmak önemlidir.

Classmethod’ları kullanırken karşılaşılan sorunlardan biri, @dataclass dekoratörü kullanılarak tanımlanmış bir sınıfla bunları kullanamamanızdır. Bu dekoratör sınıf için otomatik olarak __init__ ve __repr__ gibi özel yöntemler oluşturur ve classmethod’lar bu oluşturulan yöntemlerle uyumlu değildir.

Ayrıca, kalıtım ile classmethod’ları kullanırken, bir alt sınıfın ana sınıfının classmethod’larını geçersiz kılabileceğinin farkında olmak önemlidir. Alt sınıfın classmethod uygulaması üst sınıfın uygulamasıyla uyumlu değilse bu durum beklenmedik davranışlara yol açabilir.

Özetle, classmethod() işlevi sınıfın kendisiyle çalışan yöntemler oluşturmak için güçlü bir araç olsa da, bu işlevi kullanırken performansla ilgili hususların ve sorunlu noktaların farkında olmak önemlidir.

classmethod() işlevinin gelişmiş kullanımları

classmethod() işlevi, daha karmaşık ve güçlü sınıf yöntemleri oluşturmak için kullanılabilecek bazı gelişmiş özelliklere sahiptir.

classmethod() fonksiyonunun gelişmiş özelliklerinden biri de generic fonksiyonlarla birlikte kullanılabilmesidir. Generic fonksiyonlar, birden fazla girdi türüyle çalışabilen fonksiyonlardır ve classmethod() fonksiyonuyla birlikte kullanıldıklarında, bir sınıf metodunun birden fazla girdi türüyle çalışmasını sağlarlar.

Bir başka gelişmiş özellik de alt sınıflar tarafından geçersiz kılınabilecek yöntemler oluşturmak için classmethod() işlevinin kullanılabilmesidir. Bu, bir alt sınıfın tüm sınıfı geçersiz kılmak zorunda kalmadan bir sınıf yönteminin farklı bir uygulamasına sahip olmasını sağlar.

Ayrıca classmethod() fonksiyonu, dekoratör olarak kullanılabilecek sınıf metotları oluşturmak için de kullanılabilir. Bu, bir sınıf yönteminin başka bir işleve veya yönteme dekoratör olarak uygulanmasına olanak tanır; bu da mevcut koda işlevsellik eklemek için yararlı olabilir.

Veri Analizi ve Makine Öğrenimi için classmethod() fonksiyonunu kullanma

classmethod() işlevi, veri analizi ve makine öğrenimi için birkaç şekilde yararlı olabilir.

Bunun yollarından biri, classmethod() fonksiyonunu kullanarak verileri ön işleme tabi tutmak ve temizlemek için kullanılabilecek bir sınıf oluşturmaktır. Sınıf, bir veri kümesini girdi olarak alan, gerekli önişleme ve temizleme işlemlerini gerçekleştiren ve temizlenmiş veri kümesini döndüren bir sınıf yöntemine sahip olabilir. Bu şekilde, ön işleme ve temizleme mantığı sınıf içinde kapsüllenir ve kolayca yeniden kullanılabilir.

Diğer bir yol ise classmethod() fonksiyonunu kullanarak makine öğrenimi modellerini eğitmek ve değerlendirmek için kullanılabilecek bir sınıf oluşturmaktır. Sınıf, modeli eğitmek, değerlendirmek ve ince ayar yapmak için sınıf yöntemlerine sahip olabilir ve bu yöntemler, farklı model türleri oluşturmak için alt sınıflar tarafından geçersiz kılınabilir.

Özetle, classmethod() işlevi, modellerin ön işleme, temizleme, eğitim, değerlendirme ve ince ayarının yapılmasına izin vererek veri analizi ve makine öğrenimi için yararlı olabilir.

Sonuç olarak, classmethod() fonksiyonu Python’un nesne yönelimli programlamasında sadece sınıfın örnekleriyle değil sınıfın kendisiyle çalışan metotlar oluşturmaya izin veren güçlü bir araçtır. Böylece, alternatif constructorler oluşturabilir, factory modeli, metaprogramlama ve ortak işlevselliği kapsüllemek gibi yöntemler için yararlı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top