koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

PHP number_format() Fonksiyonu

PHP’de sayıları biçimlendirmeniz gerekti mi? Belki de sayıları belirli bir biçimde görüntülemeniz gereken bir proje üzerinde çalışıyorsunuzdur, örneğin binlik ayırıcı olarak virgül eklemek veya ondalık basamak sayısını sınırlamak gibi. Eğer öyleyse, PHP’deki number_format() işlevi size bu konuda yardımcı olabilir.

number_format() fonksiyonu ne işe yarar?

PHP’deki number_format() işlevi, sayıları binlik, ondalık nokta ile biçimlendirmek için kullanılır. Başka bir deyişle, sayısal bir değeri biçimlendirilmiş bir dizeye dönüştürmenizi sağlar.

Bir örneğe bakalım:

$num = 1234567.89;
echo number_format($num);

Bu kodun çıktısı şöyle olacaktır:

1,234,567.89

Gördüğünüz gibi, number_format() işlevi virgülleri binlik ayırıcı olarak ekledi ve değeri iki ondalık basamakla görüntüledi.

number_format() işlev nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

number_format() fonksiyonu üç parametre alır:

number_format ( float $number , int $decimals = 0 , string $dec_point = "." , string $thousands_sep = "," ) : string

Her bir parametreye daha yakından bakalım:

 • $number: Bu, biçimlendirmek istediğiniz sayısal değerdir. Bir tamsayı ya da float olabilir.
 • $decimals: Görüntülemek istediğiniz ondalık basamak sayısıdır. Varsayılan değer 0’dır, yani hiçbir ondalık basamak görüntülenmeyecektir.
 • $dec_point: Ondalık nokta için kullanılan karakterdir. Varsayılan değer bir noktadır (.), ancak bunu istediğiniz herhangi bir karakterle değiştirebilirsiniz.
 • $thousands_sep: Binlik ayırıcı için kullanılan karakterdir. Varsayılan değer virgüldür (,), ancak bunu da istediğiniz herhangi bir karakterle değiştirebilirsiniz.

number_format() fonksiyonu biçimlendirilmiş bir dize döndürür.

Örneklerle fonksiyonun kullanımı

Şimdi kodunuzda number_format() fonksiyonunu nasıl kullanacağınıza dair bazı örneklere bakalım.

Örnek 1: PHP’de İki ondalık basamaklı sayıları görüntüleme

$num = 1234.5678;
echo number_format($num, 2);

Çıktı:

1,234.57

Bu örnekte, sayıyı iki ondalık basamakla görüntülemek için number_format() işlevini kullandık.

Örnek 2: Sayıları farklı bir ondalık nokta ve binlik ayırıcı ile görüntüleme

$num = 1234.5678;
echo number_format($num, 2, ',', '.');

Çıktı:

1.234,57

Bu örnekte, sayıyı ondalık nokta olarak virgül ve binlik ayırıcı olarak nokta ile görüntülemek için number_format() işlevini kullandık.

Örnek 3: Sayıları binlik ayırıcı olmadan görüntüleme

$num = 1234.5678;
echo number_format($num, 2, '.', '');

Çıktı:

1234.57

Bu örnekte, sayıyı binlik ayırıcı olmadan görüntülemek için number_format() işlevini kullandık.

Örnek 4: Binliklerle büyük sayıları görüntüleme

$num = 1234567890.1234;
echo number_format($num);

Çıktı:

1,234,567,890.12

Bu örnekte, büyük bir sayıyı gruplanmış binlerle görüntülemek için number_format() işlevini kullandık.

Örnek 5: Ön ekli sayıların görüntülenmesi

$num = 1234.5678;
echo '$' . number_format($num, 2);

Çıktı:

$1,234.57

Bu örnekte, sayıyı bir dolar işareti önekiyle görüntülemek için number_format() işlevini kullandık.

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

number_format() işlevinin PHP’de çeşitli kullanım alanları bulunur:

 • Para birimini biçimlendirme: number_format() fonksiyonu, para birimi değerlerini binlik ayırıcı olarak virgül ve ondalık ayırıcı olarak nokta ile biçimlendirmek için kullanılabilir.
 • Yüzdeleri biçimlendirme: number_format() işlevi, yüzde değerlerini belirtilen sayıda ondalık basamakla biçimlendirmek için kullanılabilir.
 • Büyük sayıları görüntüleme: number_format() işlevi, büyük sayıları gruplanmış binliklerle biçimlendirmek için kullanılabilir.
 • Görsel olarak çekici tablolar oluşturma: tablolardaki sayısal değerleri biçimlendirerek okunmalarını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılabilir.
 • Raporlar için çıktı biçimlendirme: raporlardaki sayısal değerleri biçimlendirmek için kullanılabilir, böylece daha sunulabilir ve yorumlanması daha kolay hale gelir.

Benzer fonksiyonlar

PHP’de number_format() işlevine benzer görevleri yerine getiren birkaç işlev bulunur:

 • money_format(): Bu fonksiyon number_format() fonksiyonuna benzer ancak özellikle para birimi değerlerini biçimlendirmek için tasarlanmıştır. İki fonksiyon arasındaki temel fark, money_format() fonksiyonunun para birimi sembolünü ve ondalık ayırıcının yerleşimini etkileyen bir yerel ayar belirtmenize izin vermesidir.
 • sprintf(): Bu fonksiyon, dizeleri, sayıları ve diğer veri türlerini biçimlendirmek için kullanılabilen daha genel amaçlı bir biçimlendirme fonksiyonudur. sprintf() fonksiyonu ile number_format() fonksiyonu arasındaki temel fark, sprintf() fonksiyonunun daha esnek olması ve verileri çeşitli şekillerde biçimlendirmenize olanak sağlamasıdır.
 • round(): Bu fonksiyon, bir sayıyı belirtilen sayıda ondalık basamağa yuvarlamak için kullanılır. round() fonksiyonu ile number_format() fonksiyonu arasındaki temel fark, round() fonksiyonunun sayısal bir değer döndürmesi, number_format() fonksiyonunun ise biçimlendirilmiş bir dize döndürmesidir.

Genel olarak, number_format() fonksiyonu PHP’de sayısal değerleri biçimlendirmek için kullanışlı bir araçtır ve kullanımı ve anlaşılması kolaydır. PHP kodunuzda number_format() işlevini uygulayarak sayısal verileri daha okunabilir ve görsel olarak çekici hale getirebilirsiniz.

Bu yazıda, sayısal verileri çeşitli şekillerde biçimlendirmek için güçlü bir araç olan PHP’deki number_format() işlevini inceledik. Fonksiyonun ne yaptığını, nasıl çalıştığını ve kodunuzda nasıl kullanılacağına dair bazı pratik örnekleri ele aldık. Ayrıca fonksiyonun bazı yaygın kullanım durumlarını ve PHP’deki benzer fonksiyonlardan farkını tartıştık. PHP kodunuzda number_format() fonksiyonunu uygulayarak sayısal verileri daha okunabilir ve görsel olarak çekici hale getirebilir ve kullanıcılarınızın anlaması kolay bir şekilde sunulmasını sağlayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top