koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

PHP metaphone() Fonksiyonu

metaphone() işlevi, verilen bir stringi fonetik gösterimine dönüştüren yerleşik bir PHP işlevidir. Bu gösterim stringin telaffuz edilirken nasıl ses çıkardığına dayanır ve string karşılaştırma amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Elde edilen fonetik gösterim, özgün stringin sesini temsil eden bir harf dizisidir.

metaphone() işlevi nasıl çalışır?

metaphone() fonksiyonunun söz dizimi aşağıdaki gibidir:

metaphone(string $str, int $phonemes = 0): string

Fonksiyon iki argüman alır:

 • $str: Fonetik gösterimine dönüştürülecek dize.
 • $phonemes: Döndürülecek fonem sayısı. 0 olarak ayarlanırsa (varsayılan), fonksiyon tam fonetik gösterimi döndürür. Aksi takdirde, ilk $phonemes fonemlerini döndürür.

Fonksiyonun nasıl çalıştığını görmek için bir örneğe göz atalım:

$str = "John";
echo metaphone($str); // Çıktı "JN"

Bu örnekte, metaphone() işlevi “John” dizesini girdi olarak alır ve fonetik gösterimi olan “JN “yi döndürür.

Metaphone() fonksiyonunun örneklerle kullanımı

metaphone() fonksiyonunu nasıl kullanabileceğimize örneklerle bakalım:

Örnek 1: İki stringi karşılaştırma

$isim1 = "John";
$isim2= "Jon";

if (metaphone($isim1) === metaphone($isim2)) {
  echo "İki isim kulağa benzer geliyor!";
} else {
  echo "İki isim birbirine benzemiyor.";
}

Bu örnekte, metaphone() fonksiyonunu kullanarak iki ismi karşılaştırıyoruz. “John” ve “Jon” aynı fonetik gösterime sahip olduğundan, fonksiyon true değerini döndürür ve çıktı “İki isim kulağa benzer geliyor!” olur.

Örnek 2: Yazım denetimi

$sozluk = array("apple", "banana", "orange", "grape");
$kelime = "oranje";

foreach ($sozluk as $girdi) {
  if (metaphone($kelime) === metaphone($girdi)) {
    echo "$girdi mi demek istediniz?";
    break;
  }
}

Basit bir yazım denetimi algoritması gerçekleştirmek için metaphone() işlevini kullanıyoruz. Girilen kelimenin fonetik gösterimi sözlükteki bir kelimenin fonetik gösterimiyle eşleşiyorsa, en yakın eşleşmeyi öneriyoruz.

Örnek 3: Bir listeyi fonetiğe göre filtreleme

$isimler = array("John", "Jon", "Mary", "Merry", "Tom");
$filtered = array_filter($isimler, function ($isim) {
  return metaphone($isim) === "JN";
});

print_r($filtered);

Bu örnekte, bir isim listesini fonetik gösterimlerine göre filtreliyoruz. Sadece “JN” fonetik gösterimine sahip isimleri içeren yeni bir dizi oluşturmak için array_filter() fonksiyonunu ve bir closure kullanıyoruz. Çıktı, “John” ve “Jon” içeren bir dizi olacaktır.

Örnek 4: Ses benzerliği olan adlar oluşturma

$isim = "John";
$sesbenzerleri = array("Jon", "Jan", "Joan", "Jean");

foreach ($sesbenzerleri as $sesbenzeri) {
  if (metaphone($isim) === metaphone($sesbenzeri)) {
    echo "$isim $sesbenzeri kelimesine benziyor!";
  }
}

Bu örnekte, metaphone() fonksiyonunu kullanarak sese benzer isimler üretiyoruz. Girdi adının fonetik gösterimini, sese benzer adların bir listesinin fonetik gösterimiyle karşılaştırıyoruz. Eğer bir eşleşme varsa, isimlerin benzer olduğunu belirten bir mesaj çıktılıyoruz.

metaphone() fonksiyonunun yaygın kullanım durumları nelerdir?

metaphone() fonksiyonunun doğal dil işleme, veri temizleme ve dize eşleştirme gibi çeşitli alanlarda birçok pratik uygulaması vardır. Metaphone() fonksiyonu için bazı yaygın kullanım durumlarına bakalım:

 • Dize karşılaştırması: Yazılışları farklı ancak sesleri aynı olan iki dizeyi karşılaştırmak için metaphone() işlevini kullanabilirsiniz. Bu, yazım denetimi, tekilleştirme ve kayıt eşleştirme için kullanışlıdır.
 • Veri temizleme: Verilerinizdeki sözcüklerin yazımını fonetik gösterimlerine dönüştürerek standartlaştırmak için metaphone() işlevini kullanabilirsiniz. Bu, metin verilerini temizlemek ve veri kümenizdeki gürültüyü azaltmak için kullanışlıdır.
 • Dize eşleştirme: Farklı yazımlara sahip olabilecek benzer sesli dizeleri eşleştirmek için metaphone() işlevini kullanabilirsiniz. Bu, arama motorları, öneri sistemleri ve isim eşleştirme için kullanışlıdır.

Benzer fonksiyonlar

PHP’de soundex() ve doublemetaphone() gibi metaphone() fonksiyonuna benzer birkaç fonksiyon bulunur. Bu fonksiyonlar da dizeleri fonetik gösterimlerine dönüştürür, ancak farklı algoritmalar kullanır ve farklı sonuçlar üretirler.

soundex() işlevi 1900’lerin başında geliştirilmiş eski bir fonetik algoritmadır. Girdi dizesinin sesini temsil eden dört karakterlik bir kod üretir. soundex() işlevi metaphone() işlevinden daha az doğrudur ve girdi dizesinin ilk harfine daha duyarlıdır.

doublemetaphone() fonksiyonu, her girdi dizesi için iki fonetik kod üreten metaphone() fonksiyonunun daha gelişmiş bir sürümüdür. doublemetaphone() işlevi metaphone() işlevinden daha doğrudur ve daha geniş bir girdi dizesi yelpazesini işleyebilir. Ancak, aynı zamanda hesaplama açısından daha yoğundur ve büyük veri kümeleri için uygun olmayabilir.

Sonuç itibariyle, metaphone() işlevi, dizeleri fonetik gösterimlerine dönüştüren kullanışlı bir PHP işlevidir. Kullanımı kolaydır ve çeşitli alanlarda birçok pratik uygulaması bulunur. metaphone() işlevini kullanarak dizgeleri daha etkili ve verimli bir şekilde karşılaştırabilir, temizleyebilir ve eşleştirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top