koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

PHP levenshtein() Fonksiyonu

Bu güçlü fonksiyon, iki string arasındaki mesafeyi kolayca hesaplamanıza olanak tanır ve bu da çeşitli uygulamalarda son derece yararlı olabilir. Bu makalede, levenshtein() fonksiyonunu kendi kodunuzda kullanmaya başlamak için bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız.

İlk olarak, fonksiyonun tam olarak ne yaptığını ve nasıl çalıştığını açıklayacağız. Daha sonra, sözdizimine bakıp fonksiyonu kendi kodunuzda nasıl kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olmak için size birkaç örnek vereceğiz. Ayrıca levenshtein() fonksiyonu için bazı yaygın kullanım durumlarını tartışacağız, böylece farklı durumlarda nasıl uygulanabileceğini görebilirsiniz.

levenshtein() fonksiyonu ne işe yarar?

PHP’deki levenshtein() işlevi iki dizge arasındaki uzaklığı hesaplar. Levenshtein uzaklığı olarak da bilinen bu uzaklık, iki dizge arasındaki benzerliğin bir ölçüsüdür. Levenshtein uzaklığı, bir dizgeyi diğerine dönüştürmek için gereken tek karakterlik düzenlemelerin (ekleme, silme veya değiştirme) minimum sayısı olarak tanımlanır.

levenshtein() işlevi nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

levenshtein() fonksiyonu argüman olarak iki karakter dizisi alır ve bunlar arasındaki Levenshtein mesafesini temsil eden bir tamsayı değeri döndürür. Temel sözdizimi aşağıdaki gibidir:

$distance = levenshtein($string1, $string2);

$string1 ve $string2 karşılaştırmak istediğiniz iki dizedir. Fonksiyon, iki dizge arasındaki Levenshtein uzaklığını temsil eden bir tamsayı değeri döndürür.

Örneklerle fonksiyonun kullanımı

Örnek 1:

$kelime1 = "elma";
$kelime2 = "armut";
$mesafe = levenshtein($kelime1, $kelime2);
echo $mesafe;

Çıktı: 4

Örnek 2:

$kelime1 = "kalem";
$kelime2 = "kalem";
$mesafe = levenshtein($kelime1, $kelime2);
echo $mesafe;

Çıktı: 0

Örnek 3:

$kelime1 = "muz";
$kelime2 = "elma";
$mesafe = levenshtein($kelime1, $kelime2);
echo $mesafe;

Çıktı: 4

Örnek 4:

$kelime1 = "kalem";
$kelime2 = "kalemler";
$mesafe = levenshtein($kelime1, $kelime2);
echo $mesafe;

Çıktı: 3

Örnek 5:

$kelime1 = "yazı";
$kelime2 = "yaz";
$mesafe = levenshtein($kelime1, $kelime2);
echo $mesafe;

Çıktı: 2

Yukarıdaki örneklerden de görebileceğiniz gibi, levenshtein() fonksiyonunun kullanımı çok kolaydır ve size iki dizge arasındaki benzerliğin bir ölçüsünü hızlı bir şekilde verebilir.

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

Levenshtein uzaklığı bilgisayar bilimlerinde yaygın olarak kullanılan bir kavramdır ve birçok uygulaması bulunur:

  • Yazım denetimi: levenshtein() fonksiyonunu kullanarak kullanıcının girdisini doğru yazılmış kelimeler listesiyle karşılaştırabilir ve girdi yanlış yazılmışsa en yakın eşleşmeyi önerebilirsiniz.
  • Arama: levenshtein() işlevini, sorgu doğru yazılmamış olsa bile bir arama sorgusu için eşleşmeleri bulmaya yardımcı olması için kullanabilirsiniz.
  • Veri temizleme: levenshtein() fonksiyonunu, kopyalar aynı olmasa bile bir veritabanındaki yinelenen verileri belirlemeye ve birleştirmeye yardımcı olmak için kullanabilirsiniz.
  • DNA dizisi hizalaması: Farklı DNA dizileri arasındaki benzerliği ölçmek ve potansiyel eşleşmeleri belirlemek için Levenshtein mesafesini kullanabilirsiniz.

Benzer fonksiyonlar

PHP’de levenshtein() işlevine benzer işlemler yapan birkaç işlev daha bulunur:

  • similar_text(): Bu fonksiyon iki dizgiyi karşılaştırır ve eşleşen karakter sayısını döndürür. Ayrıca, iki dizge arasındaki benzerliği gösteren bir yüzde değeri de döndürür.
  • soundex(): Bu fonksiyon, verilen bir kelimenin fonetik gösterimini temsil eden bir dize döndürür. Kulağa benzer gelen ancak farklı yazılabilen sözcükleri eşleştirmek için kullanılabilir.
  • metaphone(): Bu fonksiyon, verilen bir kelimenin metafonik gösterimini temsil eden bir dize döndürür. Kulağa benzer gelen ancak farklı yazılabilen kelimeleri eşleştirmek için kullanılabilir.

Bu fonksiyonlar ile levenshtein() fonksiyonu arasındaki temel fark, Levenshtein mesafesinin bir dizeyi diğerine dönüştürmek için gereken minimum tek karakterlik düzenleme sayısını ölçerken, similar_text() eşleşen karakter sayısını, soundex() bir kelimenin fonetik gösterimini ve metaphone() bir kelimenin metafonik gösterimini döndürür.

Özetle, levenshtein() fonksiyonu Levenshtein mesafesini hesaplayarak iki dizgi arasındaki benzerliği ölçmek için güçlü bir araçtır. similar_text(), soundex() ve metaphone() da dizgileri karşılaştırmak için kullanışlıdır, ancak farklı şekillerde.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top