koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

PHP htmlentities() Fonksiyonu

PHP’deki önemli bir yerleşik işlev, özel karakterleri karşılık geldikleri HTML öğelerine dönüştüren htmlentities() işlevidir. Bu yazıda, bu fonksiyonun ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını ve kendi kodunuzda nasıl kullanabileceğinizi inceleyeceğiz. Ayrıca bazı yaygın kullanım durumlarını ele alacak ve fonksiyonun gerçek dünya senaryolarında nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler göstereceğiz.

Ama önce htmlentities() fonksiyonunun gerçekte ne yaptığına bir göz atalım. Esasen, HTML kodunuza komut dosyası enjekte etmek için kullanılabilecek özel karakterleri kodlayarak web sitenizi kötü niyetli saldırılardan korumanın bir yoludur. Bu, < ve > gibi HTML’de özel bir anlamı olan tüm karakterlerin karşılık geldikleri HTML karakterlerine dönüştürüleceği anlamına gelir (örneğin, < karakteri &lt; ve > karakteri &gt; olur), böylece kod olarak çalıştırılmak yerine sayfada düz metin olarak görüntülenirler.

İlerleyen bölümlerde htmlentities() fonksiyonunun nasıl çalıştığını, sözdizimini ve PHP kodunuzda nasıl kullanılacağını derinlemesine inceleyeceğiz. Ayrıca htmlentities’e benzer bazı fonksiyonları ve aralarındaki farkı da inceleyeceğiz.

htmlentities() işlevi nasıl çalışır?

PHP’deki htmlentities() işlevi, bir dizedeki özel karakterleri karşılık geldikleri HTML varlıklarına dönüştürmek için kullanılır. Bu işlem neden önemli? Çünkü köşeli parantezler, yay ayraçları ve tırnak işaretleri gibi özel karakterler HTML’de özel anlamlara sahip olabilir ve uygun şekilde kodlanmadıkları takdirde sorunlara neden olabilirler.

htmlentities() fonksiyonunun söz dizimi aşağıdaki gibidir:

htmlentities($string, $flags, $charset, $double_encode)
 • $string: HTML varlıklarına dönüştürmek istediğiniz dize.
 • $flags: Hangi karakter türlerinin kodlanacağını belirten isteğe bağlı bir parametre. Çift tırnak işaretlerini kodlamak için ENT_COMPAT bayrağını, hem tek hem de çift tırnak işaretlerini kodlamak için ENT_QUOTES bayrağını ve geçersiz UTF-8 dizilerini yok saymak için ENT_IGNORE bayrağını kullanabilirsiniz.
 • $charset: Girdi dizesinin karakter kümesini belirten isteğe bağlı bir parametre. Varsayılan değer UTF-8’dir.
 • $double_encode: Mevcut varlıkların çift kodlanıp kodlanmayacağını belirten isteğe bağlı bir parametre. Varsayılan olarak bu parametre true olarak ayarlanmıştır, bu da mevcut varlıkların tekrar kodlanacağı anlamına gelir. Bu parametreyi false olarak ayarlarsanız, mevcut varlıklar olduğu gibi bırakılır.

PHP kodunuzda htmlentities() işlevini kullanmak için, dönüştürmek istediğiniz dizeyi ilk parametre olarak aktarmanız ve isteğe bağlı olarak herhangi bir bayrak, karakter kümesi veya çift kodlama seçeneği belirtmeniz yeterlidir.

Koduzuzda htmlentities() fonksiyonunu nasıl kullanacağımıza bakalım:

// Bir dizeyi HTML varlıklarına dönüştürür
$str = "<h1>Web siteme hoş geldiniz</h1>";
$html = htmlentities($str);
echo $html; // Çıktı: &lt;h1&gt;Web siteme hoş geldiniz&lt;/h1&gt;

// ENT_QUOTES bayrağını kullanarak tırnak işaretlerini kodlayın
$str = 'Dedi ki "Merhaba Dünya"';
$html = htmlentities($str, ENT_QUOTES);
echo $html; // Çıktı: Dedi ki &quot;Merhaba Dünya&quot;

// charset parametresini kullanarak giriş karakter kümesini belirtin
$str = "Merhaba Dünya";
$html = htmlentities($str, ENT_COMPAT | ENT_HTML401, 'ISO-8859-9');
echo $html; // Çıktı: Merhaba D&uuml;nya

Bu örneklerden de görebileceğiniz gibi, htmlentities() işlevi PHP kodunuzdaki özel karakterleri kodlamak için güçlü bir araçtır ve web sayfalarınızın çeşitli durumlarda düzgün görüntülenmesini sağlamanıza yardımcı olabilir.

Örnek 1: Kullanıcı Girdisinin Korunması

Web sitenizde kullanıcıların yorum gönderebilecekleri bir form olduğunu varsayalım. Bu yorumları web sitenizde görüntülüyorsanız, XSS saldırılarını önlemek için yorumlardaki tüm özel karakterlerin uygun şekilde kodlandığından emin olmanız gerekir. Kullanıcı girdisini kodlamak için htmlentities() fonksiyonunu nasıl kullanabileceğinizi gösteren bir örnek aşağıda verilmiştir:

<?php
if (isset($_POST['submit'])) {
  $yorum = $_POST['yorum'];
  $encoded_comment = htmlentities($comment);
  // kodlanmış yorumu veritabanınızda saklayın veya web sitenizde görüntüleyin
}
?>
<form method="post">
  <textarea name="comment"></textarea>
  <button type="submit" name="submit">Submit</button>
</form>

Bu örnekte, kullanıcının yorumunu $_POST dizisinden alıyoruz ve ardından özel karakterleri kodlamak için htmlentities() işlevine aktarıyoruz. Daha sonra kodlanmış yorumu veritabanımızda saklıyor ya da web sitemizde gösteriyoruz.

Örnek 2: Kod Parçacıklarını Görüntüleme

Kod parçacıklarını görüntülemek istediğiniz bir web siteniz olduğunu, ancak kodun kullanıcının tarayıcısı tarafından yürütülmesini istemediğinizi varsayalım. Kodu kodlamak ve çalıştırılmasını önlemek için htmlentities() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. İşte bir örnek:

<?php
$code_snippet = '<script>alert("Merhaba, dünya!");</script>';
$encoded_snippet = htmlentities($code_snippet);
echo '<pre>' . $encoded_snippet . '</pre>';
?>

Bu örnekte, bir script etiketi içeren bir kod parçacığımız var. Bu kodu doğrudan web sitemizde görüntüleyecek olsaydık, komut dosyası kullanıcının tarayıcısı tarafından yürütülürdü. Bunu önlemek için, kod parçacığını htmlentities() fonksiyonuna aktararak script etiketini ve diğer özel karakterleri kodluyoruz. Daha sonra kodlanmış kod parçacığını, biçimlendirmesini korumak için bir pre etiketine sarıyoruz.

Örnek 3: ASCII Olmayan Karakterlerin Kodlanması

htmlentities() işlevi ASCII olmayan karakterleri kodlamak için de kullanılabilir :

<?php
$text = 'Bu bir örnek metindir.';
$encoded_text = htmlentities($text, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
echo $encoded_text;
?>

Bu örnekte, birkaç Türkçe karakter (ö ve ı) içeren bir dizemiz var. Bu dizeyi doğrudan web sitemizde görüntüleyecek olsaydık, kullanıcının tarayıcısına ve yazı tipi ayarlarına bağlı olarak karakterler doğru görüntülenmeyebilirdi. Karakterlerin doğru şekilde görüntülenmesini sağlamak için, dizeyi htmlentities() fonksiyonuna ENT_QUOTES bayrağıyla birlikte aktararak hem tek hem de çift tırnak işaretlerini kodlarız. Ayrıca karakterlerin doğru kodlandığından emin olmak için karakter kodlamasını UTF-8 olarak belirtiriz. Son olarak, web sitemizde görüntülemek için kodlanmış metni bastırıyoruz.

htmlentities() için Kullanım Örnekleri

htmlentities() işlevi PHP’de siteler arası komut dosyası (XSS) saldırılarını önlemek için yaygın olarak kullanılır. Kullanıcı girdisi bir web sayfasına eklendiğinde, kötü niyetli betiklerin sayfaya enjekte edilmesini önlemek için düzgün bir şekilde kodlanmalıdır. htmlentities() işlevini kullanarak, kullanıcı girdisindeki tüm özel karakterlerin uygun şekilde kodlandığından ve web sayfalarınızın XSS saldırılarına karşı güvenli olduğundan emin olabilirsiniz.

htmlentities() fonksiyonunun bir diğer yaygın kullanım alanı, tırnak işaretleri veya köşeli parantezler gibi özel karakterler içeren içeriğin çıktısını almanız gereken durumlardır. Bu karakterlerin HTML’de özel anlamları vardır ve düzgün kodlanmadıkları takdirde görüntüleme sorunlarına neden olabilirler. htmlentities() fonksiyonunu kullanarak içeriğinizin düzgün görüntülenmesini ve web tarayıcıları tarafından yanlış yorumlanmamasını sağlayabilirsiniz.

htmlentities() ile Benzer Fonksiyonlar

PHP’de özel karakterleri kodlamak için kullanılabilecek htmlentities() işlevine benzer birkaç işlev bulunur. En sık kullanılan işlevlerden bazıları şunlardır:

 • htmlspecialchars(): Bu işlev htmlentities() işlevine benzer, ancak yalnızca HTML’de özel anlamı olan açılı parantezler ve & işaretleri gibi karakterleri kodlar. Tırnak işaretlerini veya diğer özel karakterleri kodlamaz.
 • html_entity_decode(): Bu fonksiyon htmlentities() fonksiyonunun tersidir. HTML varlıklarını orijinal karakterlerine geri dönüştürür. HTML varlıklarını programlı olarak manipüle etmeniz gerekiyorsa bu fonksiyon yararlı olabilir.
 • urlencode(): Bu fonksiyon, bir URL’de kullanılmak üzere bir dizeyi kodlamak için kullanılır. Özel karakterleri, öncesinde yüzde işareti bulunan karşılık gelen onaltılık ASCII kodlarıyla değiştirir.
 • rawurlencode(): Bu işlev urlencode() işlevine benzer, ancak eğik çizgiler ve soru işaretleri gibi urlencode() tarafından kodlanmayan ek karakterleri kodlar.

Bu işlevlerin hepsi PHP’de özel karakterleri kodlamak ve kodlarını çözmek için kullanışlıdır, ancak biraz farklı kullanım durumları ve davranışları vardır. Projenizin özel gereksinimlerine göre ihtiyaçlarınıza en uygun işlevi seçtiğinizden emin olun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top