koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

PHP crc32() Fonksiyonu

crc32() işlevi, PHP’de bir veri dizisi için döngüsel fazlalık kontrolü (CRC) değeri üretmek için kullanışlı bir araçtır. Bu işlev, bir ağ üzerinden iletilen verilerin bütünlüğünü kontrol etmekten, dosyalar veya diğer veriler için benzersiz tanımlayıcılar oluşturmaya kadar çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bu yazıda crc32() fonksiyonunun ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını ve kodunuzda nasıl kullanabileceğinizi bazı örneklerle ele alacağız. Ayrıca fonksiyon için bazı yaygın kullanım durumlarını keşfedecek ve benzer fonksiyonlarla karşılaştıracağız.

crc32() fonksiyonu ne işe yarar?

PHP’de crc32() işlevi, bir veri dizesi için 32 bitlik bir döngüsel fazlalık denetimi (CRC) değeri hesaplar. Bu değer, verinin bütünlüğünü doğrulamak için kullanılabilecek özgün bir tanımlayıcıdır. Giriş verilerini küçük parçalara bölerek ve her bir parça üzerinde bir dizi matematiksel işlem gerçekleştirerek çalışır. Bu işlemlerin sonucu, giriş verilerinin herhangi bir şekilde değiştirilip değiştirilmediğini veya bozulup bozulmadığını kontrol etmek için kullanılabilen 32 bitlik bir tamsayı değeridir.

crc32() nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

crc32() işlevi için temel sözdizimi aşağıdaki gibidir:

crc32(string $data) : int

Fonksiyon, CRC değerinin hesaplanacağı veri dizesi olan bir parametre alır. Hesaplanan CRC değeri olan bir tamsayı değeri döndürür.

crc32() işlevi, giriş verilerini küçük parçalara bölerek ve her bir parça üzerinde bir dizi matematiksel işlem gerçekleştirerek çalışır. Kullanılan özel algoritma, CRC değerleri üretmek için yaygın olarak kullanılan ve iyi test edilmiş bir yöntem olan “Castagnoli” polinomudur.

Örneklerle crc32() fonksiyonunun kullanımı

crc32() fonksiyonunu kodunuzda nasıl kullanabileceğinize dair birkaç örneği inceleyelim:

 1. Bir dosyanın bütünlüğünü doğrulama:
$dosya = 'ornek.txt';
$dosya_icerigi = file_get_contents($dosya);
$orijinal_crc = crc32($dosya_icerigi);

// ... daha sonra - dosyada bazı değişiklikler yapıldıktan sonra
$degistirilmis_dosya_icerigi = file_get_contents($dosya);
$degistirilmis_crc = crc32($modified_file_contents);

if ($orijinal_crc != $degistirilmis_crc) {
  echo "Dosya değiştirildi!";
} else {
  echo "Dosya değişmedi.";
}
 1. Veritabanı kayıtları için benzersiz kimlikler oluşturma:
$data = array('name' => 'John Doe', 'email' => 'johndoe@example.com');
$data_id = crc32(serialize($data));

// Veritabanındaki kayıt için benzersiz kimlik olarak $data_id kullanılabilir
 1. Bir ağ üzerinden iletilen verilerin bütünlüğünün kontrol edilmesi:
$data = "Merhaba Dünya";
$crc = crc32($data);

// $data ve $crc'yi ağ üzerinden gönder

// ... daha sonra, verileri aldıktan sonra
$received_data = "Merhaba Dünya";
$received_crc = crc32($received_data);

if ($crc != $received_crc) {
  echo "Veriler değiştirildi!";
} else {
  echo "Veriler değişmedi.";
}
 1. Şifre için bir hash oluşturma:
$password = "gizlişifrem";
$password_hash = crc32($password);

// $password_hash'i veritabanında sakla
 1. Bir dizenin bütünlüğünü denetleme
$string = " merhaba";
$string_crc = crc32($string);

// ... dizede bazı değişiklikler yapıldıktan sonra
$modified_string = " merhaba dünya";
$modified_string_crc = crc32($modified_string);

if ($string_crc != $modified_string_crc) {
echo "Dize değiştirildi!";
} else {
echo "Dize değişmedi.";
}

Bir görsel dosyasının bütünlüğünü kontrol etme

$resim = " resim.jpg";
$resim_icerik = file_get_contents($resim);
$orijinal_crc = crc32($resim_icerik);

// ... daha sonra, görüntü üzerinde bazı değişiklikler yapıldıktan sonra
$degistirilmis_resim_icerigi = file_get_contents($resim);
$degistirilmis_crc = crc32($degistirilmis_resim_icerigi );

if ($orijinal_crc != $degistirilmis_crc) {
  echo "Resim değiştirildi!";
} else {
  echo "Görüntü değişmedi.";
}

Gördüğünüz gibi crc32() işlevi, bir ağ üzerinden iletilen verilerin bütünlüğünü kontrol etmekten dosyalar veya diğer veriler için benzersiz tanımlayıcılar oluşturmaya kadar çeşitli şekillerde kullanılabilir.

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, crc32() işlevi genellikle şunlar için kullanılır:

 • Bir ağ üzerinden iletilen verilerin bütünlüğünün doğrulanması
 • Veritabanı kayıtları için benzersiz kimlikler oluşturma
 • Dosyaların bütünlüğünü kontrol etme
 • Şifre için hash oluşturma
 • Görüntülerin bütünlüğünü kontrol etme

Benzer fonksiyonlar

PHP ayrıca md5() ve sha1() gibi benzersiz tanımlayıcılar veya hash değerleri üretmek için kullanılabilecek birkaç işlev daha sağlar. Bu işlevler, girdi olarak bir veri dizesi alıp benzersiz bir tanımlayıcı döndürmeleri açısından crc32() işlevine benzer, ancak tanımlayıcıyı oluşturmak için farklı algoritmalar kullanırlar. crc32() işlevi “Castagnoli” polinom algoritmasını kullanırken, md5() ve sha1() sırasıyla MD5 ve SHA-1 algoritmalarını kullanır. Ayrıca, crc32() 32 bitlik bir tamsayı değeri döndürürken, md5() ve sha1() sırasıyla 128 bit ve 160 bitlik hash değerleri döndürür.

Özetle, crc32() bir veri dizisi için benzersiz bir tanımlayıcı oluşturmak için kullanışlı bir işlevdir ve basit ve hızlı bir çözüm istediğinizde iyi bir seçimdir. Ancak, md5() ve sha1() daha uzun bit uzunluğuna sahip bir hash değeri oluşturdukları için güvenlik söz konusu olduğunda daha iyi bir seçim olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top