koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

PHP count_chars() Fonksiyonu

PHP’nin count_chars() işlevi, dizeleri analiz etmek ve işlemek için güçlü bir araçtır. İster büyük bir veri kümesi ister basit bir betik üzerinde çalışıyor olun, bu işlev bir dizgideki farklı karakterlerin oluşumlarını hızlı ve kolay bir şekilde saymanıza yardımcı olabilir. Bu yazıda count_chars() fonksiyonunun ne yaptığına, nasıl çalıştığına ve kendi kodunuzda nasıl kullanabileceğinize daha yakından bakacağız. Ayrıca bu fonksiyon için bazı yaygın kullanım durumlarını ve kullanmayı düşünebileceğiniz bazı benzer fonksiyonları keşfedeceğiz.

count_chars() fonksiyonu ne işe yarar?

PHP’deki count_chars() işlevi bir dizgedeki farklı karakterlerin oluşumlarını saymak için kullanılır. Girdi olarak bir string alır ve string içindeki her karakterin sıklığını içeren bir ilişkisel dizi döndürür. Dizinin anahtarı karakterin ASCII değeri, değeri ise o karakterin string içinde geçme sayısıdır.

count_chars() fonksiyonu nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

count_chars() fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

count_chars(string, mode);

string parametresi, analiz etmek istediğiniz giriş dizesidir. mode parametresi, döndürülen dizinin biçimini belirleyen isteğe bağlı bir tamsayı değeridir. mode parametresi için dört olası değer bulunur:

 • 0: bir ilişkisel dizi döndürür; burada anahtar karakterin ASCII değeri, değer ise karakterin dizede geçtiği yerlerin sayısıdır
 • 1: bir dizi döndürür; burada anahtar karakterin ASCII değeridir ve değer karakteri içeren bir dizedir
 • 2: bir dizi döndürür; burada anahtar, karakteri içeren bir dize ve değer de bu karakterin dizede geçtiği yerlerin sayısıdır
 • 3: giriş dizesindeki tüm benzersiz karakterleri, göründükleri sırayla içeren bir dize döndürür

Örneklerle char_count() kullanımı

// Örnek 1: Bir string içinde her karakterin sayısını sayma
$string = "Merhaba Dünya";
$char_count = count_chars($string, 0);
print_r($char_count);

// Örnek 2: ASCII değerlerini anahtar olarak kullanarak bir karakter dizisindeki her karakterin oluşumunu sayma
$string = "Merhaba Dünya";
$char_count = count_chars($string, 1);
print_r($char_count);

// Örnek 3: Karakterleri anahtar olarak kullanarak bir dizede her karakterin sayısını sayma
$string = "Merhaba Dünya";
$char_count = count_chars($string, 2);
print_r($char_count);

// Örnek 4: Bir dizedeki tüm benzersiz karakterleri alma
$string = "Merhaba Dünya";
unique_chars = count_chars($string, 3);
echo $unique_chars;

// Örnek 5: Bir dizede belirli karakterleri sayma
$string = "Merhaba Dünya";
$char_count = count_chars($string, 0);
$a_count = $char_count[ord('a')];
$b_count = $char_count[ord('b')];
echo "Dizedeki 'a' sayısı: " . $a_count . "\n";
echo "Dizedeki 'b' sayısı: " . $b_count . "\n";

Uygulama açısından bu işlev için yaygın kullanım durumları nelerdir?

 • Bir dizede harfler, sayılar veya özel karakterler gibi belirli karakterlerin oluşumlarını sayma
 • Bir dizedeki en yaygın karakter(ler)i bulma
 • Bir dizeden yinelenen karakterleri kaldırma
 • Duygu analizi veya metin sınıflandırması gibi doğal dil işleme görevleri için metin verilerini analiz etme.
 • Paroladaki yasaklı karakterler gibi belirli karakterlerin varlığını kontrol ederek kullanıcı girdisini doğrulama
 • Veri görselleştirme amacıyla karakter frekanslarının histogramlarını oluşturma
 • Karakter sıklık dağılımlarını karşılaştırarak iki stringin benzerliğini karşılaştırma

Benzer diğer fonksiyonlar

PHP’de dizeleri benzer şekillerde analiz etmek ve işlemek için kullanılabilecek birkaç başka işlev daha bulunur:

 • str_split(): Bu fonksiyon bir dizeyi bir karakter dizisine böler. Her karakterin oluşumunu sayarak bir dizeyi analiz etmek için kullanılabilir, ancak count_chars() gibi ilişkisel bir dizi döndürmez.
 • substr_count(): Bu fonksiyon, bir dize içindeki belirli bir alt dizenin oluşumlarını sayar. Belirli karakterlerin oluşumlarını saymak için kullanılabilir, ancak tek tek karakterleri değil, yalnızca tam alt dizeleri sayar.
 • mb_substr_count(): Bu fonksiyon substr_count’a benzer ancak çok baytlıdır, yani Çince veya Japonca gibi çok baytlı karakterler içeren dizeleri işleyebilir.

count_chars() bu fonksiyonlardan daha çok yönlüdür. Dizedeki her karakterin sıklığını içeren bir ilişkisel dizi döndürebilir. Giriş dizesindeki tüm benzersiz karakterleri, göründükleri sırayla içeren bir dize döndürebilir. Ve karakterin ASCII değerini anahtar olarak veya karakterlerin kendisini döndürebilir.

Sonuç olarak, count_chars() işlevi belirli karakterlerin oluşumlarını saymaktan karakter sıklıklarının histogramlarını oluşturmaya kadar çeşitli görevler için kullanılabilir. Bu fonksiyon ile metin verilerinizi kolayca anlayabilir ve anlamlandırabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top