koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

PHP chr() Fonksiyonu

chr() fonksiyonu ne işe yarar?

PHP’deki chr() işlevi, bir ASCII değerini argüman olarak alan ve karşılık gelen karakteri döndüren yerleşik bir işlevdir. Örneğin, chr() işlevine 65 ASCII değerini aktarırsanız, işlev “A” karakterini döndürür.

chr() işlevi nasıl çalışır ve sözdizimi nedir?

chr() fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki gibidir:

chr(integer $ascii) : string

Gördüğünüz gibi chr() fonksiyonu, almak istediğiniz karakterin ASCII değerini temsil eden bir tamsayı olan tek bir parametre alır. Fonksiyon daha sonra ilgili karakteri bir dize olarak döndürür.

Fonksiyona aktarılan ASCII değerinin 0 ile 255 arasında olması gerektiğine dikkat etmek önemlidir, aksi takdirde fonksiyon boş bir dize döndürür.

Örneklerle chr() fonksiyonunun kullanımı

PHP kodunuzda chr() fonksiyonunu nasıl kullanabileceğinize dair bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

<?php
  // ASCII değeri 65'e karşılık gelen karakteri al
  $karakter = chr(65);
  echo "Karater: " . $karakter; // Çıktı: "A"

  // ASCII değeri 97'ye karşılık gelen karakteri alır
  $karakter = chr(97);
  echo "Karater: " . $karakter; // Çıktı: "a"
  
  // ASCII değeri 200'e karşılık gelen karakteri alın
  $karakter = chr(200);
  echo "Karater: " . $karakter; // Çıktı: "È"
?>

İlk örneğimizde, chr() fonksiyonuna 65 ASCII değerini aktarıyoruz ve bu da “A” karakterini döndürüyor. İkinci örnekte, küçük harf “a” karakterini döndüren 97 ASCII değerini geçiriyoruz.

Son örnekte, 200 ASCII değerini chr() fonksiyonuna aktarıyoruz, bu da “È” karakterini döndürüyor

chr() fonksiyonu için uygulama açısından yaygın kullanım durumları

chr() fonksiyonunun yaygın kullanım alanlarından biri, bir dizi ASCII değerinden bir karakter dizisi oluşturmanız gereken durumlardır. Örneğin, bir dizi ASCII değeri arasında yineleme yapmak ve karşılık gelen karakterleri bir dizede birleştirmek için bir döngü kullanabilirsiniz.

Bir başka kullanım durumu da, karakter kodlama ve kod çözme ile çalışırken olduğu gibi, bir ASCII değerini karşılık gelen karaktere dönüştürmeniz gereken durumlardır.

Ayrıca chr() fonksiyonu bazı şifreleme ve şifre çözme algoritmalarında karakterlerin ASCII değerlerini dönüştürerek veriyi şifrelemek ve şifresini çözmek için kullanılabilir.

chr() ile benzer fonksiyonlar ve farklılıkları

PHP’de chr() işlevine benzer ord() ve intval() gibi birkaç işlev vardır.

 • ord() fonksiyonu: ord() fonksiyonu chr() fonksiyonunun tersidir, argüman olarak bir karakter alır ve karşılık gelen ASCII değerini döndürür.
 • intval() fonksiyonu: intval() fonksiyonu argüman olarak bir değişken alır ve bu değişkenin tamsayı değerini döndürür. Bu fonksiyon, giriş değişkenindeki sayının tabanı olan ikinci bir parametre de alabilir.

chr() ve ord() arasındaki temel fark, chr() bir ASCII değeri alır ve karşılık gelen karakteri döndürürken, ord() bir karakter alır ve karşılık gelen ASCII değerini döndürür. intval() işlevi doğrudan chr() işleviyle ilişkili değildir, ancak bir değişkeni tamsayı değerine dönüştürmek için kullanılabilir.

Özet olarak, chr() işlevi PHP’de karakterler ve dizgelerle çalışmak için kullanışlı bir araçtır ve bir dizi ASCII değerinden karakter dizileri oluşturmak, ASCII değerlerini karakterlere dönüştürmek ve karakter kodlama ve kod çözme ile çalışmak gibi çeşitli durumlarda kullanılabilir. ord() ve intval() gibi benzer işlevler de mevcuttur, ancak bunlar farklı amaçlara hizmet ederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top