Son Yazılar

CSS Konumlandırma

Konumlandırma, öğeleri normal belge akışının dışına çıkarmanıza ve örneğin birbirlerinin üzerine oturarak veya tarayıcı görüntü alanı içinde her zaman aynı […]

CSS Floats

Aslen metin blokları içindeki görüntüleri kaydırmak için kullanılan float özelliği, web sayfalarında çoklu sütun düzenleri oluşturmak için en sık kullanılan […]

Generatorler Nedir

Generatorler, üreteç işlevleri (örneğin yield kullanarak) veya üreteç ifadeleri ((ifade for x in iterator) kullanarak) tarafından oluşturulan tembel yineleyicilerdir. Sözdizimi  […]

Dosyalar, Klasörler, I/O

Verilerin depolanması, okunması veya iletilmesi söz konusu olduğunda, bir işletim sisteminin dosyalarıyla çalışmak Python ile hem gerekli hem de kolaydır. […]

Değişken Kapsamı

Python’da değişken oluşturma ve değer atamayı istediğimiz değişken ismini yazarak ve eşitliğin karşısına değeri vererek yapabiliyoruz. Verdiğimiz değerin türünü ayrıca […]

Minimum ve Maksimum Sıralaması

Birkaç değerin minimumunu veya maksimumunu almak için min ve max fonksiyonlarını kullanırız: min(7,2,1,5)#Çıktı: 1max(7,2,1,5)#Çıktı: 7 Bir dizinin Minimum ve Maksimum […]

Python Koşul İfadeleri – if Kullanımı

Python’da koşul ifadeleri yazmaya if, elif veya else gibi anahtar kelimeleri kullanarak başlarız. Bu anahtar kelimeler bir boolean (True veya […]

Python docstring

Programlama dillerinde docstring kaynak kodu içerisinde tanımlanmış bir metni ifade eder. Docstring’leri yorum olarak düşünülebiliriz. Bir class, modül veya fonksiyonun işlevini […]

Python’da yorum

Python’da yorum ifadelerini hash karakteri (#) ile başlatırız. Bu şekilde satır sonuna kadar olan tüm metni yoruma dönüştürürüz. Yorumlar, derleyici […]

Python’da global değişkenler

Python’da değişken oluşturmayı = operatörü ile yaptığımızı biliyoruz. Yerel bir değişkeni değişken_adı = değişken_değeri ile tanımlıyorduk. Global değişken oluşturmak için […]

To top