Türkçe Python Dersi
Python Kılavuzları
Son Yazılar

Python map fonksiyonu

Python’da map() fonksiyonu, listeler, üreteçler, dizeler vb. gibi yinelenebilir bir veri yapısındaki her öğeye aynı prosedürü uygulamak için vardır. Bir örneğe bakalım: map() bir listedeki her öğe üzerinde yineleme yapabilir ve her öğeye bir işlev uygulayabilir, daha sonra yeni listeyi geri döndürür (size geri verir). Bir sayı alan, bu sayıya 1 ekleyen ve geri döndüren… Okumaya devam et Python map fonksiyonu

Yazı, Python olarak sınıflandırılmış

Python Tarih ve Zaman

Python, tarih ve saatlerin oluşturulması, değiştirilmesi, ayrıştırılması ve manipüle edilmesi için hem yerleşik yöntemler hem de harici kütüphaneler sağlar. Temel datetime nesneleri kullanımı Datetime modülü üç ana nesne türü içerir: tarih, saat ve datetime. import datetime # Date nesnesi today = datetime.date.today() new_year = datetime.date(2017, 01, 01) #datetime.date(2017, 1, 1) # Time nesnesi noon =… Okumaya devam et Python Tarih ve Zaman

Ders, Python olarak sınıflandırılmış

Python Class – Sınıf

Python kendisini yalnızca popüler bir komut dosyası dili olarak sunmakla kalmaz, aynı zamanda nesne yönelimli programlama paradigmasını da destekler. Sınıflar verileri tanımlar ve hepsi tek bir nesne altında toplanan bu verileri işlemek için yöntemler sağlar. Ayrıca sınıflar, somut uygulama ayrıntılarını verilerin soyut temsillerinden ayırarak soyutlamaya izin verir. Sınıf kullanan kodun okunması, anlaşılması ve bakımı genellikle… Okumaya devam et Python Class – Sınıf

Ders, Python olarak sınıflandırılmış

String Metotları

String nesneleri değişmezdir, yani bir listenin yapabildiği gibi yerinde değiştirilemezler. Bu nedenle, yerleşik str türü üzerindeki yöntemler her zaman yöntem çağrısının sonucunu içeren yeni bir str nesnesi döndürür. Python’da aşağıdaki metotlar bulunur. str.capitalize() -> str str.casefold() -> str [sadece Python > 3.3] str.center(width[, fillchar]) -> str str.count(sub[, start[, end]]) -> int str.decode(encoding=“utf-8”[, errors]) -> unicode… Okumaya devam et String Metotları

Ders, Python olarak sınıflandırılmış

Python Dictionary – Sözlük

Sözlük, Python’da Eşleme olarak da bilinen bir anahtar değer deposu örneğidir. Bir anahtara başvurarak öğeleri saklamanıza ve almanıza olanak tanır. Sözlüklere anahtarla başvurulduğu için, arama işlemleri çok hızlıdır. Öğelere anahtarla başvurmak için kullanıldıklarından sıralanmazlar. Sözlük – dict oluşturma Sözlükler birçok şekilde oluşturulabilir: söz dizimi  # sözlük oluşturma ve değerlerle doldurma stock = {‘eggs’: 5, ‘milk’:… Okumaya devam et Python Dictionary – Sözlük

Ders, Python olarak sınıflandırılmış

Python Veri Türlerinde Arama

n eleman içeren yinelenebilir veriler üzerindeki tüm arama algoritmaları O(n) karmaşıklığına sahiptir. Sadece bisect.bisect_left() gibi özel algoritmalar O(log(n)) karmaşıklığı ile daha hızlı olabilir. Öğenin varlığını kontrol Python’daki tüm yerleşik koleksiyonlar, in ifadesini kullanarak öğe üyeliğini kontrol etmenin bir yolunu uygular. Liste içinde arama  Tuple içinde arama String içinde arama  Set içinde arama Dict içinde arama  dict biraz… Okumaya devam et Python Veri Türlerinde Arama

Ders, Python olarak sınıflandırılmış

Temel Matematik Operatörleri

Python, tamsayı ve float bölme, çarpma, üs alma, toplama ve çıkarma dahil olmak üzere yaygın matematiksel işlemlerini başka bir modüle ihtiyaç duymadan yapabilir. Matematik modülü (tüm standart Python sürümlerinde bulunur) trigonometrik fonksiyonlar, kök işlemleri, logaritma ve daha fazlası gibi genişletilmiş işlevler sunar. Bölme işlemi Python, her iki işlenen de tamsayı olduğunda tamsayı bölme işlemi yapar.… Okumaya devam et Temel Matematik Operatörleri

Ders, Python olarak sınıflandırılmış

JSON Modülü

json modülü varsayılan olarak aşağıdaki türlerin kodlama (encoding) ve kod çözme (decoding) işlemlerini gerçekleştirir. De-serialization türleri:  JSON Python nesne dict   array list   string str   sayı (int) int   sayı (real) float   true, false True, False   null None   json modülü ayrıca NaN, Infinity ve -Infinity değerlerini karşılık gelen float değerleri… Okumaya devam et JSON Modülü

Ders, Python olarak sınıflandırılmış

Dosyalar, Klasörler, I/O

Verilerin depolanması, okunması veya iletilmesi ile ilgileniyorsak Python işimizi oldukça kolaylaştırır. Bu amaçla Python, yalnızca dosyayı açmak, okumak/yazmak ve kapatmak için komutlar sağlayarak süreci basitleştirir. Böylece, çoğu programlama dilinin aksine, dosya girdisi ve çıktısı oluşturmak için karmaşık okuma ve yazma nesneleri oluşturmanız gerekmez. Bu konu, Python’un işletim sistemindeki dosyalarla nasıl etkileşebileceğini açıklamaktadır. Sözdizimi  file_object =… Okumaya devam et Dosyalar, Klasörler, I/O

Ders, Python olarak sınıflandırılmış

Generatorler Nedir

Generatorler, üreteç işlevleri (örneğin yield kullanarak) veya üreteç ifadeleri ((ifade for x in iterator) kullanarak) tarafından oluşturulan tembel yineleyicilerdir. Sözdizimi  yield <expr> yield from <expr> <var> = yield <expr> next(<iter>) Generator ifadeleri liste, sözlük ve küme comprehension’lara benzer, ancak parantez içine alınır. Bir fonksiyon çağrısı için tek argüman olarak kullanıldıklarında parantezlerin mevcut olması gerekmez. ifade = (x**2 for x… Okumaya devam et Generatorler Nedir

Ders, Python olarak sınıflandırılmış
koddla
Tema Mundana by WowThemes.net.