koddla

Yazılımcıları bilgi ile güçlendirir.

Kategori: HTML’e Giriş

HTML <head> nedir? Önceki makalede ele aldığımız basit HTML belgesini tekrar gözden geçirelim: HTML belgesinde, <head> öğesinin içeriği, <body>‘nin aksine, bir tarayıcıya yüklendiğinde sayfada görüntülenmez. Bunun yerine, head, belgeyle ilgili meta verileri içerir. Yukarıdaki örnekte, head oldukça küçüktür: Ancak daha…

Continue Reading
Back to top